Close countries panel

Select country​

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website atPrivacy Notice

 

Šajā privātuma paziņojumā ir aprakstīts, kā Nets ("mēs") apstrādā (piemēram, vāc, izmanto, koplieto un citādi apstrādā) jūsu personisko informāciju (personas datus), kad jūs vietnē www.nets.eu reģistrējaties pakalpojumu un piegāžu saņemšanai no Nets Group.

 

Kas veic apstrādi?
Nets Group nozīmē visas vienības, ko kontrolē:

Nets Holding A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup
CVR Nr. 27 22 59 93
Tālrunis: + 45 4468 4468

 

Kādus datus mēs apstrādājam un kādam nolūkam?
Reģistrējoties kādam pakalpojumam mūsu tīmekļa vietnēs, jums tiks lūgts sniegt konkrētu informāciju, kas nepieciešama, lai jums nodrošinātu konkrēto pakalpojumu. Konkrētais apstrādes mērķis tiek darīts zināms vai noteikts saistībā ar personiskās informācijas vākšanu, piemēram, izdarot pasūtījumu, sastādot līgumu vai citādi reģistrējoties vienā no mūsu tīmekļa vietnēm.

Nets vāc tikai tādu personisko informāciju, kas ir saistīta ar pakalpojumu, kuru vēlaties saņemt, tostarp abonēt, un kura ir nepieciešama tā nodrošināšanai.

Nets bez jūsu nepārprotamas piekrišanas neizmantos jūsu personisko informāciju mērķiem, kas neatbilst personiskās informācijas vākšanas sākotnējam mērķim. Apkopošana statistikas nolūkos tiek uzskatīta par atbilstošu sākotnējam mērķim.

 

Apstrādes juridiskais pamats
Jūsu personiskās informācijas apstrādes juridiskais pamatojums bieži būs līguma nosacījumu izpilde, ko esat noslēguši vai gatavojaties noslēgt ar uzņēmumu Nets. Mēs varam arī veikt jūsu personas datu apstrādi, balstoties uz tiesību aktos noteiktiem juridiskiem pienākumiem. Dažos gadījumos mūsu veiktā apstrāde ir balstīta uz jūsu nepārprotamu piekrišanu. Ja apstrādes juridiskais pamatojums ir jūsu piekrišana, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu un pārtraukt pakalpojuma saņemšanu.

 

Informācijas koplietošana
Jūsu informācija netiek izpausta ārpus Nets Group, izņemot, ja šādai pārsūtīšanai ir juridisks pamatojums, piemēram, informācija tiek pārsūtīta tādai valsts iestādei kā policija, lai veiktu izmeklēšanu.

Nets nepārsūta Nets apkopoto personisko informāciju uzņēmumiem ārpus Nets Group šādu uzņēmumu produktu un pakalpojumu mārketinga nolūkos. Nets var pārsūtīt personisku informāciju citiem Nets Group uzņēmumiem mārketinga nolūkos, ievērojot tiesību aktus, kas attiecas uz mārketingu.

Pilns Nets Holding A/S uzņēmumu saraksts ir Nets vietnē nets.eu/par Nets/Group structure, un ir pieejams šeit: https://www.nets.eu/Pages/Group-structure.aspx.

Nets savai IT darbībai un IT darbības atbalstam izmanto vairākus pakalpojumu sniedzējus. Gadījumā, ja šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pieeja Nets ievāktajai vai apstrādātajai personiskajai informācijai, pakalpojumu sniedzējs rīkojas kā apakšapstrādātājs saskaņā ar rakstisku vienošanos un Nets norādījumiem. Nets ir jānodrošina, ka šādu pakalpojumu sniedzēju izmantošana atbilst vietējiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai 2016/679.

 

Informācijas atjaunināšana un labošana
Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt, ka visa reģistrētā personiskā informācija ir atjaunināta. Lai iegūtu jaunu informāciju, dažreiz mēs esam atkarīgi no jums kā datu subjekta, bet dažreiz mēs iegūstam atjauninājumus no publiskiem reģistriem. Ja pakalpojuma sniegšana ir atkarīga no tā, ka jūs pats/-i atjaunināt personisko informāciju, tas būs minēts tīmekļa vietnē saistībā ar pasūtījuma procedūru vai arī attiecīgā pakalpojuma noteikumos un nosacījumos.

 

Informācijas uzglabāšana
Jūsu iesniegtā personiskā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta konkrētam mērķim un tiek apstrādāta tik ilgi, kamēr konkrētais mērķis ir spēkā, un uz ierobežotu laiku pēc tam, pateicoties mūsu mērķtiecīgi noteiktajai rezerves kopiju pārvaldības un dzēšanas kārtībai.

 

Pārsūtīšana uz valstīm ārpus ES/EEZ
Dažos gadījumos mēs personas datus pārsūtīsim valstīm ārpus ES/EEZ. Šāda pārsūtīšana notiks tikai tad, ja būs ieviesti atbilstoši pārsūtīšanas drošības pasākumi, piemēram:

  • Eiropas Savienības Komisija ir atzinusi, ka valstī ir nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis;
  • Eiropas Savienības Komisija nav atzinusi, ka valstī ir nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis, bet mēs nodrošinām atbilstošus drošības pasākumus pārsūtīšanai, izmantojot standarta datu aizsardzības klauzulas, ko publicējusi Eiropas Savienības Komisija, vai jebkādu citu līgumu, ko apstiprinājušas kompetentās iestādes, vai arī attiecībā uz personiskās informācijas pārsūtīšanu uz ASV
  • uzņēmums, kam dati tiks pārsūtīti, ir apstiprināts saskaņā ar privātuma vairoga principiem.

 

Drošība
Nets ir apņēmies aizsargāt jūsu personisko informāciju. Mēs esam pieņēmuši iekšējas drošības politikas un attiecīgi instruējuši savus darbiniekus, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem. Mēs esam ieviesuši attiecīgas procedūras un drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju no iznīcināšanas, nozaudēšanas vai izmainīšanas, nelikumīgas publiskošanas un izpaušanas nepilnvarotām personām, un apstrādes, kas neatbilst piemērojamajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem.

 

Jūsu tiesības kā datu subjektam

  • Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu.
  • Jums ir arī tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi un ierobežot jūsu personas datu apstrādi.
  • Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām.
  • Ja jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Atsaucot piekrišanu, netiks ietekmēta tās apstrādes likumība, kas tika veikta pirms piekrišanas atsaukšanas. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu konkrētam pakalpojumam, sekojot norādījumiem par konkrēto pakalpojumu; šajā nolūkā skatiet konkrētā pakalpojuma tīmekļa vietni.
  • Jums ir tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība).
  • Jūs vienmēr varat iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei, piemēram, Datu valsts inspekcijai Latvijā.

 

Attiecībā uz šīm tiesībām var pastāvēt nosacījumi vai ierobežojumi. Šī iemesla dēļ nav garantēts, ka jums konkrētajā gadījumā ir tiesības, piemēram, uz datu pārnesamību vai dzēšanu - tas ir atkarīgs no apstrādes darbības konkrētajiem apstākļiem.


Jūs varat izmantot savas tiesības, iesniedzot pieprasījumu šeit:
https://www.nets.eu/gdpr/dsr
 
Mūsu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
E-pasta adrese: dpo@nets.eu

--

Lai sazinātos ar klientu apkalpošanas dienestu, lūdzu, klikšķiniet šeit

Vispārīgāka rakstura jautājumus jūs varat uzdot mums šeit