Tilapäinen jatkoaika vahvan asiakastunnistamisen käyttöönotolle verkkokaupan korttimaksuissa

 

​Finanssivalvonta ilmoitti 4.9.2019*, että se siirtää vahvan asiakastunnistamisen (SCA) käyttöönoton määräaikaa tilapäisesti. Tämän seurauksena verkkokauppiailla on nyt lisää aikaa ottaa vaatimusten mukaisen SCA-ratkaisu käyttöön.

Uusi EU-lainsäädäntö, joka vaatii vahvaa asiakastunnistamista (Strong Customer Authentication, SCA), tulee voimaan 14. syyskuuta. Tavoitteena on parantaa korttimaksujen turvallisuutta verkkokaupoissa entisestään. Pankkialan valvova viranomainen Finanssivalvonta on päättänyt myöntää lisäaikaa, jotta suomalaisilla verkkokauppiailla ja muilla korttimaksamisen osapuolilla on enemmän aikaa sopeutua uusiin turvallisuusvaatimuksiin.

 

"Finanssivalvonnan myöntämä lisäaika vahvan tunnistamisen käyttöönottamiseksi on helpotus koko toimialalle ja toimii myös kuluttajien eduksi. Ne yritykset, jotka eivät vielä ole ottaneet uuden sääntelyn mukaista tunnistamista käyttöön, ehtivät nyt toteuttaa sen niin, että vältytään ongelmilta maksamisessa. Kaksivaiheisen tunnistamisen käyttöönotto verkkokaupoille on tavallisesti yksinkertainen toimenpide. Se lisää kaupankäynnin turvallisuutta niin yritysten kuin kuluttajienkin näkökulmasta", sanoo Netsin Suomen maajohtaja Sirpa Nordlund.  

 

Nets toimii jatkuvasti yhdessä kauppiaiden kanssa parantaakseen sekä verkkomaksamisen turvallisuutta että sujuvuutta. Kauppiaat, jotka ovat jo ottaneet vahvan tunnistamisratkaisun käyttöön, kuten 3D Securen Visa ja Mastercard -maksuille, kokevat, että lisäturvallisuus on ollut omiaan vähentämään väärinkäytöksiä heidän verkkokaupassaan.

 

Mitä päätöksestä seuraa verkkokauppiaalle käytännössä?

Lisäajan myöntäminen ei muuta sitä tosiseikkaa, että vahvan asiakastunnistamisen vaatimus tulee voimaan 14.9.2019. Korttimaksuja vastaanottavien kauppiaiden tulisikin yhdessä maksuratkaisujen toimittajansa kanssa jatkaa työtä vahvan tunnistamisen käyttöön ottamiseksi.

 

Nets on yhteydessä niihin asiakkaisiinsa, joilla ei vielä ole säädösten vaatimaa ratkaisua käytössä ja tukee heitä uuden sääntelyn mukaisen ratkaisun toteuttamisessa.

 

* https://www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/lehdistotiedotteet/2019/finanssivalvonta-sallii-tilapaisia-helpotuksia-vahvan-tunnistamisen-toteuttamiseen-verkkokaupan-korttimaksamisessa/