Tietomurtojen tekemisestä on tullut helpompaa

Korttitietojen väärinkäyttö on pystyttävä estämään reaaliaikaisesti

​Maksuvälinerikosten määrä on kasvanut jo useamman vuoden ajan. Rikolliset kehittävät koko ajan uusia tekotapoja, joissa hyödynnetään verkkokauppojen, pankkien tai muiden toimijoiden turvatekijöissä havaittuja heikkouksia. Myös kuluttaja saa olla todella tarkkana. Erilaiset tilausansat ja kalasteluviestit saattavat olla hyvin taidokkaasti toteutettuja. Kysyimme aiheesta rikosylikonstaapeli Juuso Tschokkiselta Keskusrikospoliisin Tiedusteluosastolta.

Miten korttiväärinkäyttö on muuttunut viime vuosina Keskusrikospoliisin näkökulmasta?

Korttien väärinkäyttö on muuttunut osittain sitä mukaa, kun entisiä heikkouksia on tilkitty. Toisaalta myös kuluttajien ostoskäyttäytyminen vaikuttaa: Kuluttajat tekevät ostoksensa yhä useammin verkossa, joten rikolliset ovat siirtäneet sinne myös oman toimintansa painopisteen.

 

Erilaiset haittaohjelmat ovat kehittyneet 2010 -luvulla hienostuneemmiksi ja ne ovat helpommin rikollisten saatavilla. Tietomurtojen tekeminen ei nykyään vaadi välttämättä mitään erityisosaamista. Näin ollen korttitietojen varastaminen onnistuu muiltakin kuin taitavilta hakkereilta. Varastetut korttitiedot ovat haluttua kauppatavaraa rikollisten keskuudessa ja niitä myydään yksittäisinä kappaleina tai useiden korttien könttänä. Ajankuvaan kuuluu oleellisesti myös korttirikollisuuden kansainvälistyminen ja valtiollisten rajojen eräänlainen hämärtyminen: Korttitiedot viedään yhdessä maassa ja hyödynnetään toisessa.

 

Millaisia keinoja Keskusrikospoliisilla on ollut väärinkäytön torjuntaan?

Poliisin toimintamahdollisuudet korttien väärinkäytön torjunnassa ovat rajalliset. Jos poliisi havaitsee väärinkäytöksiä, niin niihin pyritään puuttumaan tarkoituksenmukaisesti. Ensisijaista olisi tietysti se, että korttitietojen joutuminen vääriin käsiin pystyttäisiin estämään.

 

Nets on tuonut palveluvalikoimaansa uuden korttiturvallisuusjärjestelmän. Millaisia hyötyjä näet, että se tuo väärinkäytön torjuntaan?

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kaikki pyrkimykset petosrikollisuuden kitkemiseksi ovat kannatettavia. Mikäli Netsin järjestelmä vaikeuttaa tai estää kokonaan rikollisten toiminnan, niin se on tietysti hyvä asia.

 

Nets korttiturvallisuusjärjestelmä

Netsin korttiturvallisuusjärjestelmä mahdollistaa väärinkäytön torjunnan jo ennen kuin varsinainen maksutapahtuma on muodostunut. Etenkin automatisoidut verkkohyökkäykset vaativat uudenlaista ja entistä nopeampaa reagointitapaa väärinkäytön estämiseksi. Uusi järjestelmä oppii ja reagoi väärinkäyttötrendeihin ja pystyy estämään väärinkäyttötapahtumia reaaliaikaisesti. Merkittävä osa suomalaisista pankeista on ottanut järjestelmän käyttöön.

 

 Lyhyesti

  • Korttiturvallisuusjärjestelmä perustuu sekä asiantuntijoiden osaamiseen että oppivaan neuroverkkoteknologiaan, joka reaaliaikaisesti havainnoi sekä korttitapahtumia että väärinkäyttömalleja.
  • Se hyödyntää laajaa pohjoismaista tietokantaa.
  • Se reagoi väärinkäyttöön ennen kuin se on syntynyt ja pystyy vaikuttamaan varmennusvastaukseen reaaliaikaisesti