Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Nexi ja Nets viimeistelevät fuusionsa ja luovat Euroopan johtavan maksuteknologiayrityksen

 

​Viime vuoden marraskuussa Nets teki fuusiosopimuksen italialaisen maksupalveluntarjoajan Nexin kanssa. Nyt kaikki vaaditut viranomaishyväksynnät on saatu, ja fuusion Netsin kanssa odotetaan astuvan voimaan 1. heinäkuuta 2021 alkaen.

Yhdistyneestä konsernista tulee johtava eurooppalainen maksuteknologiayritys (PayTech), jolla on entistä laajempi asiakastavoittavuus, jakeluverkosto ja tarjonta. Kaupan myötä yhtiö pääsee tehokkaasti houkutteleville ja nopeasti kasvaville Euroopan alueille, joilla digitalisaatio ei vielä ole edennyt pitkälle. Yhdistyneellä konsernilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta. Tätä tukee kohdemarkkinoiden koko ja toimialan suotuisa dynamiikka, kuten kiihtyvä siirtyminen digitaalisiin maksuihin kaikkialla Euroopassa ja lisääntynyt kysyntä täyden maksupalvelun yrityksille.

 

Nexin toimitusjohtaja Paolo Bertoluzzo kommentoi:

 

"Fuusio on keskeinen virstanpylväs matkallamme kohti johtavaa eurooppalaista PayTech-yhtiötä. Toiminnallamme on tämän ansiosta entistä laajempi mittakaava, tavoittavuus ja kyvykkyydet, jotka hyödyttävät asiakkaitamme kaikkialla Euroopassa – kuluttajista kauppiaisiin, kumppanipankeista yrityksiin, julkishallinnosta organisaatioihin. Meillä on vahva toisiamme täydentävä läsnäolo sekä digitaalisesti kaikkein edistyneimmillä että vielä kehittyvillä alueilla Euroopassa. Haluamme yhdessä muokata tapaa, jolla ihmiset maksavat ja yritykset hyväksyvät maksuja tarjoamalla kaikkein innovatiivisimpia ja luotettavimpia ratkaisuja.

 

Yhteinen matkamme paikallisista maksuyrityksistä johtavaksi eurooppalaiseksi maksuteknologiayhtiöksi osoittaa, että olemme sitoutuneet rakentamaan luottamusta ja vahvaa paikallista läsnäoloa, olimmepa sitten Italiassa, Saksassa, Pohjoismaissa tai missä tahansa muualla Euroopassa. Tämän strategisen yhdistelmän avulla voimme luoda kaikkein suurimman yleiseurooppalaisen alustan, jonka mittakaava edistää tuotejohtajuutta ja tehokkuutta. Odotamme innolla, että myös SIA:n lahjakkaat ihmiset liittyvät seuraamme myöhemmin tänä vuonna. Intohimoisten ja huippupätevien ammattilaisten yhdistäminen aidosti yleiseurooppalaiseksi yritykseksi on se ratkaiseva tekijä, jonka avulla voimme palvella paremmin sekä nykyisiä että tulevia asiakkaitamme ja ruokkia innovointia. Haluamme tukea siirtymistä käteisettömään Eurooppaan tekemällä jokaisesta maksusta digitaalisen, koska se on yksinkertaisempaa, nopeampaa ja turvallisempaa kaikille."

 

Fuusion valmistuessa Nexin toimitusjohtaja Paolo Bertoluzzo ottaa konsernin toimitusjohtajan roolin. Netsin toimitusjohtajasta Bo Nilssonista tulee Netsin hallituksen puheenjohtaja ja Nexin hallituksen jäsen. Netsin nykyinen talousjohtaja Klaus Pedersen siirtyy Netsin toimitusjohtajaksi, joka raportoi Paolo Bertoluzzolle. Myös Hellmann & Friedmanin osakas ja Netsin nykyinen puheenjohtaja Stefan Goetz siirtyy konsernin hallitukseen liikejohtoon kuulumattomana jäsenenä.​