Nets yksinkertaistaa konsernirakennettaan

 

​​Nets yksinkertaistaa 13.12.2017 alkaen konsernirakennettaan sulauttamalla eri maissa toimivia juridisia yksiköitään Nets Denmark A/S:ään.

Kortaccept Nordic AB, Suomen sivuliike sulautuu Nets Denmark A/S -yhtiöön 13.12.2017. Nets Oy:n ja Nets Finland Oy:n osalta sulautuminen toteutetaan puolestaan 1.1.2018. Kaikkien sulautuvien yhtiöiden toimintaa Suomessa jatkaa jatkossa Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike (y-tunnus 2858201-4).


Asiakas- ja kumppanuussuhteet pysyvät ennallaan

Konsernirakenteen muutos ei vaikuta päivittäiseen toimintaan ja asiakassuhteeseesi Netsin kanssa. Päivittäinen toiminta ja palvelut tuotetaan edelleen Suomen toimipisteistä samojen henkilöiden toimesta. Kaikki asiakas- ja kumppanuussuhteet jatkuvat automaattisesti ja sopimusehdot säilyvät ennallaan, vain juridisen yhtiön nimi muuttuu Nets Denmark A/S, Suomen sivuliikkeeksi.
Kortaccept/Teller asiakkaille muutos näkyy brändi-ilmeen muutoksena. Jatkossa toimimme kaikessa asiakasviestinnässämme ja markkinoinnissamme Nets brändillä.


Muutos ei edellytä sinulta toimenpiteitä, sillä asiakas- ja kumppanuussuhteemme jatkuvat automaattisesti ja sopimusehtosi säilyvät ennallaan. Yhtiöiden sulautuminen tulee näkymään nimenmuutoksena materiaaleissamme kuten laskuissa, raporteissa ja tuote-esitteissä.