Lähimaksuraja nousee – mikä muuttuu?

 

​Huhtikuun puolivälistä alkaen maksukorttien lähimaksuominaisuudella voi maksaa ostokset 50 euroon asti, kun aiemmin raja on ollut 25 euroa. Lähimaksu toimii aivan kuten ennenkin, mutta sitä voi käyttää aiempaa suuremmissa ostoissa.

Rajan nosto merkitsee entistäkin sujuvampaa asiointia niin asiakkaan kuin kauppiaankin näkökulmasta. PIN-koodia tarvitaan harvemmin, joten asiakas saa maksun hoidettua nopeammin ja kauppias voi keskittyä entistä tehokkaammin asiakaspalveluun.

 

Lisäksi PIN-koodin urkintamahdollisuudet vähenevät ja sitä myötä korttimaksamisen turvallisuus paranee entisestään.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Miksi lähimaksurajaa nostetaan?

  • Lähimaksu on otettu Suomessa erittäin hyvin vastaan, käyttö on kovassa kasvussa. Jo lähes puolet kaikista korttimaksuista tehdään lähimaksuna. Kuluttajat pitävät sitä helppona tapana maksaa ja kauppiaat arvostavat asioinnin nopeutumista. Rajan noston taustalla on maksualaa määrittävän teknisen standardin (Regulatory Technical Standard, RTS) päivitys uuden maksupalveludirektiivin (PSD2) myötä. Tässä yhteydessä lähimaksurajan ylärajaksi määriteltiin 50 euroa.

 

Miten rajan nosto vaikuttaa maksamisen turvallisuuteen?

  • Turvallisuus paranee, sillä omaa henkilökohtaista tunnuslukua ei tarvitse näppäillä niin usein. Näin myös mahdollisuudet urkkia tunnusluku vähenevät. Esimerkiksi Tanskassa lähimaksurajaa nostettiin jo helmikuussa 2018 eikä tällä ole ollut vaikutusta korttiväärinkäytösten määrään. Väärinkäytökset ovat muutoinkin laskussa korttiturvallisuuspalvelujen kehittyessä jatkuvasti.

 

Mitä hyötyä lähimaksurajan nostosta on ja kenelle?

  • Lähimaksu on Suomessa noussut etenkin pienempien ostosten kohdalla suosituimmaksi maksutavaksi. Kuluttajat arvostavat lähimaksun nopeutta ja vaivattomuutta. Rajan noston jälkeen entistä useammat ostokset pystytään hoitamaan aiempaa sujuvammin. Pienetkin  muutokset asioinnin nopeudessa vaikuttavat esim. jonojen pituuteen. Myös kauppiaiden näkökulmasta sujuvuuden kasvu on positiivinen asia, asioinnin nopeudella on vaikutuksensa myös kustannuksiin.

 

Tuleeko kuluttajalle kustannuksia lähimaksurajan nostosta?

  • Kuluttajalle ei tule kustannuksia.

 

Pitääkö kuluttajan tehdä jotain, jotta lähimaksun saa käyttöön?

  • Lähimaksuominaisuus on mukana jo useimmissa nykyisin myönnettävissä korteissa. Lisätietoja saa omalta kortin myöntäjältä eli useimmissa tapauksissa omalta pankilta.

 

Mistä tiedän, milloin voin tehdä omalla kortillani lähimaksuja uuden ylärajan mukaisesti?

  • Uuden rajan käyttöönottoaikataulu vaihtelee riippuen kortin myöntäjän eli oman pankin teknisistä ratkaisuista. Lähimaksun kokeilemisesta ei ole haittaa. Jos 25,01-50 euron arvoinen lähimaksu ei onnistu, maksun voi aina tehdä tavalliseen tapaan syöttämällä kortin päätteeseen ja antamalla PIN-koodin.

 

Olen onnistunut aiemmin maksamaan 25-50 euron ostoksia lähimaksulla, mutta maksupääte kysyy nyt PIN-koodia, miksi?

  • Yksi lähimaksuun liittyvistä turvallisuusmekanismeista on, että maksupääte aika ajoin pyytää syöttämään kortin ja antamaan PIN-koodin. Tämä mekanismi ei muutu uuden rajan myötä.

 

Voiko lähimaksurajan valita itse?

  • Lähimaksun ylärajaa ei voi määritellä asiakas- tai pankkikohtaisesti.

 

Mitä jos lähimaksukorttini varastetaan?

  • Kortin katoamisesta on korttiehtojen mukaisesti ilmoitettava viipymättä kortin myöntäjälle eli käytännössä omaan pankkiin. Kun kortti on ilmoitettu kadonneeksi, kortinhaltijan vastuu kortin käytöstä päättyy. Epäselvät tai kiistanalaiset veloitukset käsitellään aina tapauskohtaisesti kortin myöntäjän ja kortinhaltijan välillä.

 

Voivatko huijarit lukea lähimaksukorttini tiedot?

  • Lähimaksuominaisuudella varustetusta kortista voi oikeanlaisella laitteistolla saada luettua kortin numeron, voimassaoloajan ja joissakin tapauksissa myös haltijan nimen. Väärinkäyttö näillä tiedoilla on kuitenkin erittäin vaikeaa. Suurin osa verkkokaupoista vaatii vahvaa tunnistamista, eli useimmiten ostoksen vahvistamista pankkitunnusten avulla. Käytännössä kaikki luotettavat verkkokaupat vaativat vähintään kortin turvakoodin käyttöä (CVV-numero, kolminumeroinen numerosarja kortin kääntöpuolella), jota ei siis pysty kortilta sähköisesti lukemaan. Kortinhaltijan asema on väärinkäyttötilanteessakin turvattu (ks. edellinen vastaus).

 

 

Lisää tietoa lähimaksusta löytyy kansainvälisten korttiyhtiöiden sivuilta:

Visa (ulkoinen linkki)

Mastercard (ulkoinen linkki)