Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Korttjänstmaterial

Reklamation angående felaktiga korttransaktioner

Kan jag göra en rättelsebegäran för flera olika transaktioner med samma formulär?
Måste jag bifoga handlingar till begäran om rättelse?
Måste begäran om elektronisk rättelse undertecknas?

​​​​​​​​​​​​​​​​Om du som kortinnehavare upptäcker felaktiga transaktioner på ditt kort, kan du göra en elektronisk reklamation till kortutfärdaren och underteckna reklamationen med dina personliga bankkoder.

Kontakta din bank eller kundtjänsten hos Nets ifall du upptäcker felaktiga korttransaktioner. Om du som kortinnehavare upptäcker felaktiga transaktioner på ditt kort, kan du göra en elektronisk reklamation till kortutfärdaren och underteckna reklamationen med dina personliga bankkoder eller med ditt mobilcertifikat. Om du inte har bankkoder, kan du göra en reklamation genom att fylla i och skicka in reklamationsblanketten i PDF-format till oss.


Några tips

  • Om din reklamation inte gäller missbruk och du har försökt reda ut saken med köpstället, bifogar du kopior på all korrespondens med köpstället samt kopia på en eventuell orderbekräftelse för att påskynda behandlingen av reklamationen. Eventuella bilagor till reklamationen bifogar du efter att du identifierat dig med dina bankkoder.
  • Ifall ditt kort har försvunnit eller blivit stulet, bifogar du en polisanmälan. I övriga fall ber vi dig om en polisanmälan vid behov. På polisens webbsida www.polisen.fi kan du göra en elektronisk polisanmälan i sådana fall som inte kräver omedelbara åtgärder av polisen.
  • Efter att vi mottagit din reklamation kontaktar vi dig vid behov ifall vi behöver tilläggsinformation.
  • Underteckna den elektroniska reklamationsblanketten med dina egna personliga bankkoder.
  • Du kan spara den ifyllda blanketten på din egen dator.
  • Du får en bekräftelse till din e-post när vi har mottagit din elektroniska reklamation. ​

Postadresse
Du kan skicka en tryckt reklamation​ till:

Nets
Card Disputes
00050 NETS
VARNING: Bantningspiller, hudlotioner och andra kosttills​kott

Bantningspiller, föryngrande krämer och andra kosttillskott annonseras på Internet för flera euro. Det avtalade priset debiteras alltid från första leveransen. Efter detta kommer flera dussin, i vissa fall över hundra euro, att debiteras för uppföljningsorder, som kunden förbinder sig till utan att märka det.