Korttjänstmaterial

Reklamation angående felaktiga korttransaktioner

​Om du som kortinnehavare upptäcker felaktiga transaktioner på ditt kort, kan du göra en elektronisk reklamation till kortutfärdaren och underteckna reklamationen med dina personliga bankkoder.

Obs! Behandlingen av reklamationer är tillfälligt fördröjd. Vi beklagar situationen.

 

Reklamation angående felaktiga korttransaktioner

Om du som kortinnehavare upptäcker felaktiga transaktioner på ditt kort, kan du göra en elektronisk reklamation till kortutfärdaren och underteckna reklamationen med dina personliga bankkoder.

Kontakta din bank eller kundtjänsten hos Nets ifall du upptäcker felaktiga korttransaktioner. Du kan göra en reklamation antingen genom att fylla i och skicka in reklamationsblanketten i PDF-format till oss eller genom att fylla i den elektroniska reklamationsblanketten. Den elektroniska reklamationsblanketten undertecknar du med dina personliga bankkoder eller med ditt mobilcertifikat.

Observera att ifall du redan har skickat oss en reklamation via din bank, behöver du inte göra en ny reklamation.

 

Den elektroniska reklamationen

Du har nu möjlighet att göra en reklamation angående felaktiga korttransaktioner genom att fylla i en elektronisk reklamationsblankett. Blanketten undertecknar du med dina personliga bankkoder eller med ditt mobilcertifikat.

Länk till den elektroniska reklamationsblanketten >

Signom är tjänsteleverantör för den elektroniska reklamationen. Angående icke-tekniska frågor kontaktar du Nets.

Några tips när du fyller i den elektroniska reklamationsblanketten:

  • Ditt kundnummer hittar du på din kreditkortsfaktura. Ifall du har e-Faktura, kan kundnumret finnas på fakturan t.ex. under beteckningen "Fakturamottagarens kontaktinformation" eller "Köparens FO-nummer".
  • Eventuell e-postkorrespondens med köpstället bifogar du som bilaga till din reklamation för att påskynda behandlingen av reklamationen.
  • Var noga med att i reklamationsblanketten fylla i köpställets namn, debiteringens datum och det debiterade beloppet såväl i euro som i den ursprungliga valutan för transaktionen.
  • Ifall din reklamation gäller flera transaktioner markerar du på din kreditkortsfaktura vilka transaktioner reklamationen gäller. Bifoga därefter ifrågavarande faktura som bilaga till reklamationen.
  • Underteckna den elektroniska reklamationsblanketten med dina egna personliga bankkoder eller med ditt mobilcertifikat.
  • Du kan spara den ifyllda blanketten på din egen dator.
  • Du får en bekräftelse till din e-post när vi har mottagit din elektroniska reklamation.

Instruktioner när du fyller i reklamationsblanketten (på finska) >

 

Bilagor till den elektroniska reklamationen

Eventuella bilagor till reklamationen bifogar du efter att du identifierat dig med dina bankkoder eller med ditt mobilcertifikat.

Om din reklamation inte gäller missbruk och du har försökt reda ut saken med köpstället, bifogar du kopior på all korrespondens med köpstället samt kopia på en eventuell orderbekräftelse.

Ifall ditt kort har försvunnit eller blivit stulet, bifogar du en polisanmälan. I övriga fall ber vi dig om en polisanmälan vid behov. På polisens webbsida www.polisen.fi kan du göra en elektronisk polisanmälan i sådana fall som inte kräver omedelbara åtgärder av polisen.

Vi kontaktar dig ifall vi behöver ett intyg över din vistelseort vid tidpunkten för de reklamerade transaktionerna. Som bevis på vistelseort accepterar vi t.ex. ett intyg från din arbetsgivare eller en kopia på ett officiellt dokument som fastställer din vistelseort vid tidpunkten för missbruket av ditt kort. Alternativt kan du skicka oss kvitton/dokument på inköp eller kontantuttag som du gjort på en annan ort eller i ett annat land vid tidpunkten för kortets missbruk.

Efter att vi mottagit din reklamation kontaktar vi dig vid behov ifall vi behöver tilläggsinformation.