Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website atSSL sertifikaadi tellimine

 

​Nets Estonia võimaldab kaardimakseid teha kasutades sideühenduseks internetiühendust.
Seejuures tagab Nets Estonia IP ühenduse turvalisuse juurdepääsupiirangutega ning kasutades TLS/SSL protokolli terminali ning Ńets Estonia vahelise andmeside salastamiseks.

IP ühendust kasutava maksesüsteemi toimimiseks on vaja, et:
* on kehtiv kaupmeheleping pangaga
* maksesüsteemist on Nets Estonia teenus kättesaadav (teie IP võrk on teenuseks "avatud")
* on SSL sertifikaat maksesüsteemi autentimiseks ja andmevahetuse salastamiseks.

Sertifikaadi tellimise ajal veenduge, et kasutatav IP aadress või vahemik on Nets Estonia jaoks teenuste kasutamiseks avatud. Kui ei ole infot maksesüsteemi ühenduse konfigureerimiseks siis võtke ühendust Nets Estonia klienditeenindusega.

SSL sertifikaadi tellimiseks tuleb kaupmehel või kaupmehele tugiteenust pakkuval kassasüsteemi tarnijal valmistada ette sertifikaadipäring. Serifikaadipäring on andmefail, mis moodustub kasutatava rakenduse töö käigus.

Sertifikaadipäring saadetakse elektronposti vahendusel manusena Nets Estonia e-maili aadressile ssa@estcard.ee, seejuures peab sertifikaadipäring olema signeeritud ID kaardi abil digidoc-i failis müügikoha allkirjaõigusliku isiku poolt ja ZIP-ga pakitud või peab saatja kogu kiri ise olema digitaalselt signeeritud ja saatja aadressiks peab olema tellimist tegeva allkirjaõigusliku isiku aadress @eesti.ee domeeniga.

Nets Estonia'le saadetavas e-mailis peab olema kirjas firma nimi ja müügikoha nimi, millele serifikaadipäringut tehakse. Sertifikaadipäringu failinimi peab samuti sisaldama firma ja müügikoha nime ning faili lõpuosa(laiend) on '.req'. saadetavas e-mailis peab olema kirjas firma nimi ja müügikoha nimi, millele sertifikaadipäringut tehakse.

Sertifikaadipäringus kasutatava RSA võtme pikkus on 2048 bitti, hashi arvutustes kasutatakse SHA256​ algoritmi. Sertifikaadipäringu failiformaat on PEM.

Sertifikaadipäringut tehes tuleb ära täita 'distinguished name' ehk siis komplekt parameetreid, mis iseloomustavad sertifikaadi taotlejat. Allpool loetletud parameetrid on  :

Parameeter:    Väärtus
​Country                                     ​EE
​State or province ​Eesti
​City                                            ​Linn
​Organization ​Firma nimi
​Organizational unit ​Müügikoha nimi või aadress
​Common name ​Sertifikaadi tellija nimi
​E-mail ​Sertifikaadi tellija e-maili aadress

NB! väljastatav sertifikaat kehtib 4 aastat, sertifikaadi uuendamise kohustus on kaupmehel!
SSL sertifikaadi aegumisel ei saa internetiühendust kasutav maksesüsteem enam Nets Estonia'ga sideühendust.
Sertifikaadipäringus sisalduvale e-maili aadressile võib Nets Estonia saata sertifikaadiga seotud teateid - kasutage võimalusel mittepersonaalset e-maili aadressi (sertifikaadi pika kehtivusaja jooksul võivad isikulised mailiaadressid muutuda).

Nets Estonia väljastatud sertifikaat on väljastatud müügikohale e. kindlal aadressil asuvale kauplusele. Kui kaupluses on mitu terminali/kassat, siis eri kassad võivad kasutada ühte ja sama SSL sertifikaati või jagada ühte SSL ühendust. SSL ühendus ei ole seotud kaardimakse lahendusega - kassasüsteemi vahetamisel ei ole kohustust uuendada SSL sertifikaate.  Kui ühel firmal on mitu müügikohta (st. kauplust), siis peab iga  müügikoht kasutama oma SSL sertifikaati. Müügikoha sulgemisel võib Nets Estonia sulgeda ka SSL sertifikaadi ja selle tõttu on vaja tagada, et sama omaniku muud müügikohad jäävad toimima.

Sertifikaat väljastatakse elektrooniliselt kahe tööpäeva jooksul.

Juhul, kui kaupmehel ei ole võimalust toimetada sertifikaadipäring Nets Estonia'le elektrooniliselt, siis palume ühendust võtta meie klienditeenidusega, et kokku leppida sertifikaadipäringu ja sertifikaadi üleandmise alternatiivne protseduur.