MAC-i arvutamine

 

​*Maksevormi küsimise MAC'i arvutamine
RSA with SHA-1 (SHA1withRSA)
MAC=RSA(prikey, SHA1(ver+id+ecuno+eamount+cur+datetime))

kus prikey on kaupmehe privaatvõti

** Kaupmehe tagasiside MAC'i arvutamine
RSA with SHA-1 (SHA1withRSA)
MAC=RSA(prikey, SHA1(ver+id+ecuno+receipt_no+eamount+cur+respcode+datetime+msgdata+actiontext) )

kus prikey on teenusepakkuja privaatvõti

Sõnumi signatuuris kasutatavad väljad tuleb täita maksimum pikkuseni enne signatuuri arvutamist ja kontrollimist. Selle saavutamiseks tuleb numbrilised väljad täita vasakult "0"'ga (null) ja string väärtused paremalt tühikutega " " (ASCII kood 20H).

MAC - RSA algalgoritmi väljund. Kodeeritud hex stringi kujule, st. iga bait on esitatud kahe kuuteistkümnendnumbriga.