Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website atFirmast

 

​Nets Estonia AS alustas tegevust 1993. aastal Pankade Kaardikeskuse nime all.

Nets Estonia AS tegevuse põhieesmärgiks on elektronpanganduse valdkonnas tugiteenuste osutamine, sealhulgas tegutsemine usaldusväärse, turvalise ning erapooletu kliiringukeskusena.

Nets Estonia AS loodi tehniliselt toetama Eesti pankasid rahvusvaheliste maksekaartide vastuvõtmisel ja väljastamisel, samuti kodumaiste pangakaartide ühiskasutamisel. Nets Estonia AS loomine kiirendas tunduvalt Eesti pangakaartide kasutamise infrastruktuuri arengut ning vähendas pankade kulutusi antud valdkonnas.

Alates Nets Estonia AS loomisest on maksekaartide kasutamise areng Eestis olnud ülikiire. Üks tähtsamaid arenguetappe kaardikeskuse tegevuses oli makseterminalide ja sularahaautomaatide ühiskasutamise käivitamine 1996. aastal. Ühiskasutus on oluliselt avardanud kaardiomanike võimalusi kaupade ja teenuste eest tasumisel ning pangaautomaatide kasutamisel. 

 

Nets Estonia AS peamised ülesanded on:

a) tulenevalt Eesti turu väikestest mahtudest optimeerida (vähendada) Eesti krediidiasutuste kulutusi maksekaartide- ja teiste elektronpangandusega seonduvate keskkondade ülalhoiuks;

b) tagada Eestis elektronpanganduse ühtne areng, standardiseeritus, kvaliteet ning turvalisus, eriti aga maksekaartide väljastamise ja vastuvõtmise keskkonna kvaliteetne töö ja turvalisus, k.a. vastava seadusandluse- ja loome jälgimine ning omapoolsete ettepanekute- kommentaaride esitamine;

c) juhtida erinevate kaardimakseid haldavate süsteemide ja institutsioonide ühildamise protsesse tagamaks süsteemide lõppkasutajatele laiemad kasutamise võimalused (hõlbustada ühildamisi tänu erapooletule positsioonile).