Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Betalingsservice

Vi har samlet den grundpakke af vejledninger, du skal bruge for at hjælpe dine kunder godt i gang med Betalingsservice.

 

​Vejledninger

Her er de fire grundlæggende vejledninger, der hjælper dig til fuld integration med Betalingsservice.

Læs venligst læsevejledningen først, da den er en hjælp til at forstå de fire vejledninger.

Åbn læsevejledning

Vejledning til dataleverandører om XML000 leverancen i Betalingsservice

Dit økonomiprogram danner en XML000 leverance, som sendes til Betalingsservice for at opkræve dine kunder. Filen kan indeholde automatiske opkrævninger og/eller opkrævninger via indbetalingskort, som leveres til e-Boks eller print. 

 

 (PDF på engelsk)

Vejledning til dataleverandører om leverance 602 i Betalingsservice

Når der sker betalinger, vil du modtage en 602 leverance der indeholder betalingsoplysninger. Den kan man modtage som en samlet fil efter afvisnings- og tilbageførsels fristen, eller som løbende filer når der sker betalinger.

 

 (PDF på engelsk)

Vejledning til dataleverandører om leverance 603 i Betalingsservice

En 603 leverance kan give besked, når der sker til- og afmeldinger, men man kan også blive sat op til at modtage én samlet fil hver måned, der indeholder alle aktive aftaler.

 

 (PDF på engelsk)

Vejledning til dataleverandører om leverance 605 i Betalingsservice

Flere økonomiprogrammer kan danne 605 filer, der kan sørge for at der sker til- og afmeldinger af dine kunder til Betalingsservice, så dine kunder ikke selv skal til-/afmelde sig i f.eks. netbank.

 

 (PDF på engelsk)

Vejledninger til indbetalingskort via Betalingsservice

Hvis din kunde bruger indbetalingskort via Betalingsservice, findes der yderligere vejledninger:

 (siden åbner på betalingsservice.dk)

​Test af leverancer

Ønsker du at teste leverancer og datafiler? Vi har samlet hjælp og vejledning på betalingsservice.dk. 

 

  (siden åbner på betalingsservice.dk)

​Brug for mere hjælp?