Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

SEPA Direct Debit

Opkrævninger i euro

SEPA Direct Debit

SEPA direct debit bruges af virksomheder til at foretage opkrævninger af debitorer i hele SEPA området. Opkrævninger sker i euro og kan være både engangsopkrævninger og tilbagevendende opkrævninger.

Kreditorer sender opkrævninger løbende til SEPA Direct Debit og beløb trækkes automatisk på debitors konto.

 

To sæt regler for  hhv. privatopkrævninger og for erhvervsopkrævninger

SEPA direct debit indeholder 2 sæt regler – et for privatopkrævninger og et for erhvervsopkrævninger.

Specielt hvad angår afvisninger og tilbageførsler, er der store forskelle mellem de to sæt regler.

 

Deltagende banker i SEPA Direct Debit

SDD Core og SDD B2B.

 

Nye kunder

Som ny kunde skal du kontakte dit pengeinstitut. I fællesskab udfylder I en aftale som sendes til SEPA Direct Debit. Oprettelsesblanketten ejes af pengeinstituttet.

I de fleste tilfælde benyttes WEB-entry løsning.

Alternativt kan du selv være dataleverandør. I dette tilfælde skal du udfylde en DL01 blanket, som indsendes til SEPA Direct Debit sammen med den oprettelsesblanket, de har udfyldt sammen med deres pengeinstitut.

DL01 blanketten

DL01 blanketten vedhæftes i kontaktformularen.