Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Privat eller offentlig NemID tjenesteudbyder?

 

​Definitionerne i bilag 2 til vejledning om folkeregistrering på retsinformation.dk ligger til grund for, hvorvidt en tjenesteudbyder opfattes som en offentlig myndighed eller en privat virksomhed.

 

I forhold til definitionerne i bilag 2 til vejledning om folkeregistrering er der følgende undtagelser: 

  • DR og DSB anses IKKE som offentlige myndigheder, selvom de er med på listen over offentlige myndigheder i bilaget.
  • Danske regioner, KL, friskoler og private grundskoler, Niels Brock Copenhagen Business College og Sundhed.dk betragtes IKKE som private virksomheder, selvom de fremgår af listen over private virksomheder i bilaget.

 

Såfremt en tjenesteudbyder IKKE er omfattet af definitionen eller undtagelserne, bliver der foretaget en konkret vurdering af tjenesteudbyder ud fra følgende kriterier:

  1. Tjenesteudbyderen er under offentlig kontrol, dvs. at en offentlig myndighed har overvejende indflydelse på styring af selskabet enten gennem ejerskab eller gennem bestyrelsesposter som overstiger 50%, og tjenesteudbyderen driver offentlig forvaltningsvirksomhed. Tjenesteudbyderen betragtes som offentlig og er en del af frikøbsaftalen.
  2. Tjenesteudbyderen drives for offentlige midler, dvs. enten er kunden opført på Finanslov eller har tegnet driftsoverenskomst med en offentlig myndighed, og tjenesteudbyderen driver offentlig forvaltningsvirksomhed. Tjenesteudbyderen betragtes som offentlig og er en del af frikøbsaftalen.
  3. Tjenesteudbyderen udøver offentlig virksomhed på baggrund af delegation fra en offentlig myndighed eller på baggrund af en lov. Tjenesteudbyderen betragtes som offentlig og er en del af frikøbsaftalen.
  4. Tjenesteudbyderen er under offentlig kontrol eller drives for offentlige midler, men virksomheden må sidestilles med private virksomheder. Tjenesteudbyderen driver ikke offentlig forvaltningsvirksomhed og er i konkurrence med private virksomheder. Tjenesteudbyderen betragtes som privat og skal betale for tjenesteudbyderpakken.