Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

​Nyheder

 

Præsentationer fra RA superbrugeruddannelse 

Under "Undervisning" finder du præsentationerne fra RA superbrugeruddannelsen gennem de sidste år. 

 

Nye funktioner af RA-portalen i 2015-2018

I maj 2018 lancerede vi NemID nøgleapp og i den forbindelse oprettede vi også en funktion til spærring af NemID nøgleapps i RA portalen.
Find uddannelsesmaterialet i RA portalen under menupunktet "RA bilag og uddannelsesmaterialer".


RA-portalen er i perioden 2015-2017 opdateret med en række nye funktioner som "Borgeroverblik" og en andre, som understøtter de skærpede procedurer.
Se under "Undervisning", hvor du vil finde mere information om de ændringerne.

Skærpelsen af procedurerne har også gjort det nødvendigt at opdatere flere af RA-aftalens bilag, ligesom arbejdsinstrukserne er blevet opdateret i bilag 5.
(Find bilagene på KL's hjemmeside. Se under "RA-aftalen og processer")

 

Borgere kan også bestille NemID på hardware hos offentlig RA

NemID på hardware betyder kort fortalt, at man installerer NemID på en særlig sikker USB-stick, som borgeren selv anskaffer sig. Når man logger på med NemID på hardware, skal hardwaren sidde i pc'en, og man skal udelukkende indtaste en adgangskode - man har således ikke brug for et bruger-id og en nøgle fra et nøglekort. NemID på hardware er et alternativ til den normale nøglekortsløsning (inkl. voice response og nøglekort med stor skrift), og kan derfor være en fordel for dem, der ofte logger på fra den samme pc eller som har svært ved at bruge et nøglekort. Vær opmærksom på at NemID på hardware ikke kan bruges til netbank.

 

Præcision vedr. opholdstilladelse

Vi er blevet gjort opmærksom på, at betegnelsen for legitimationsdokumentet Opholdstilladelse med billede udstedt i Danmark kan give anledning til forskellig fortolkning. Vi skal derfor præcisere:

Ved Opholdstilladelse i Legitimationskrav ved udstedelse af offentlig digital signatur og Arbejdsgangsbeskrivelse for offentlig RA forstås; det opholdskort med billede, der dokumenterer, at der er meddelt opholdstilladelse til den udenlandske borger.

 

Tjek udløbsdato for adgangskodebreve

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at midlertidige adgangskoder kun har en levetid på to år. I bedes derfor tjekke, om I har adgangskodebreve, der nærmer sig udløbsdato. Produktionsdatoen finder I på brevets bagside i nederste venstre hjørne – datoen står sidst i linjen efter "DanID", fx "9 634;116;DLR2DKDA;DANID;2010-08-03". Udløbsdatoen i dette eksempel er således 2012-08-03. Kodens udløbsdato skal ligge minimum 60 dage frem i tiden fra udleveringsdatoen.

 

Adgangskoder på cd-rom har tilsvarende en levetid på to år. Der er desværre ingen produktionsdato stemplet på cd-rommerne. Har I en formodning om, at de er ved at nærme sig to år, så må de ikke udleveres.

Bemærk, at forældet materiale (brev/CD-rommer) skal makuleres. Nøglekort forældes ikke.

 

Liste over gyldige legitimationsdokumenter

Primære legitimationsdokumenter

 1. Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land, Grønland eller Færøerne
 2. Pas udstedt af offentlig myndighed i hjemland (ikke provisoriske)
 3. Forsvarets identitetskort (fra DK)
 4. NATO pas
 5. Politilegitimationskort (fra DK)
 6. Opholdstilladelse med billede udstedt i Danmark (Opholdskort)
 7. Danske pengeinstitutters Id-kort
 8. Nationalt identitetskort med billede udstedt af offentlig myndighed i hjemland, og som kan anvendes som rejsedokument i Schengen lande.

 

Andre former for legitimationsdokumenter

 1. Person-, dåbs- eller navneattest
 2. Sundhedskort (Sygesikringskort) eller bopælsattest (ikke provisoriske)
 3. Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra Skat
 4. Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (max. tre måneder gammel)

 

 

Digital nøgleviser gør det nemmere at lære borgerne at bruge NemID

Læs Digital nøgleviser gør det nemmere at lære borgerne at bruge NemID

 

NemID til erhvervsnetbanker

Vær opmærksom på, at en særlig type NemID udstedes til kunder med erhvervsnetbank. NemID til erhvervsnetbanker udstedes til medarbejdere, så de kan logge på virksomhedens netbank.

 

Du kan genkende NemID til erhvervsnetbanker ved, at de ikke kan fremsøges i RA-portalen. Kun bankerne kan se dem i deres systemer. Der kan ikke knyttes offentlig digital signatur til NemID til erhvervsnetbanker. Borgeren må oprette en ny, privat NemID, hvis der skal tilknyttes offentlig digital signatur. Hjælp eventuelt borgeren med udstedelsen eller henvis til bestilling på nemid.nu.

 

Hvis borgeren skal have hjælp til sin NemID til erhvervsbanken, så skal han henvises til sin bank.

Vi har opdateret Problemløsningsguiden med afsnit om NemID til erhvervsnetbanker (afsnit 3.2.1).

Se guiden her (åbner i nyt vindue) 

 

Husk at notere NemID-nummeret ved straksudstedelse

Vi skal minde om, at det er meget vigtig at notere NemID-nummeret på Velkomstbrevet i forbindelse med straks udstedelse. Dette skal ske inden sessionen lukkes ned!

 

Skulle man glemme at notere NemID-nummeret inden sessionen lukkes, kan man efterfølgende vælge Udlever nøglekort. Efter legitimering kan NemID-nummeret aflæses på skærmen.