Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


NemID bliver til MitID

​Digitaliseringsstyrelsen har annonceret, at Nets har vundet udbuddet af den næste generation af den nationale, digitale identitet – MitID.

Vi informerer dig løbende og støtter dig med materiale og gode råd, så du som tjenesteudbyder kender dine muligheder og kan forberede dig på den nye infrastruktur. 

​Hvad kommer der til at ske?

MitID introduceres i løbet af sommeren 2021. NemID fortsætter, indtil tjenesteudbydere herunder både offentlige myndigheder og private virksomheder, har migreret til den nye løsning. Det betyder, at borgere i migreringsperioden kan gøre brug af både NemID og MitID.

​Tjenesteudbydere tilslutter sig en broker

Med omlægningen til MitID kommer der en ny infrastruktur, hvor også de private tjenesteudbydere skal tilsluttes en broker. En broker er en virksomhed, der formidler adgang til MitID, som fx det offentlige NemLog-in og en række datacentraler i dag formidler adgang til NemID.

Nets har en formodning om, at der i infrastrukturen vil være flere brokere i den finansielle sektor og blandt private virksomheder, når introduktionen nærmer sig:

​Hvad er en broker?

For at kunne tilbyde login med MitID på din hjemmeside skal du tilslutte dig en broker.

Et lag mellem tjenesteudbyder og MitID

​En broker er et lag mellem dig som tjenesteudbyder og MitID. Det er kun brokerne, der skal forholde sig til ændringer i MitID-snitflader og foretage de løbende opdateringer. Det betyder, at det bliver nemmere for dig at være tjenesteudbyder i den fremtidige infrastruktur.

I dag er det kun offentlige tjenesteudbydere, der kan tilslutte sig NemLog-in, hvorimod næste generation af NemLog-in også bliver stillet til rådighed for private tjenesteudbydere.

Mulighed for ekstra services

​Private tjenesteudbydere har mulighed for at vælge den broker, der tilbyder de mest relevante og attraktive ekstra services på toppen af standardløsningen, som fx:

  • Signering

  • Brugerrettighedsstyring

  • Alternative snitflader til integration

  • Autentifikation med andre eID løsninger

  • Alternativ brugeroplevelse

  • Beriget autentifikation med ekstra attributter fra andre kilder

  • Dybere integration med tjenesteudbyderens løsninger.

​Hvad betyder det for dig som tjenesteudbyder?

Når du som tjenesteudbyder tilslutter dig en broker, får du en række fordele. Det er kun brokerne, der behøver forholde sig til ændringer i MitID-snitflader og foretage de nødvendige opdateringer. Det betyder, at du ikke behøver at stille it-ressourcer til rådighed, hver gang der kommer en opdatering i løsningen.

I Nets arbejder vi for, at det bliver så nemt for dig som muligt at overgå fra NemID til MitID. Vi holder dig løbende informeret, så du kan forberede dig på fremtidens it-infrastruktur, og vi holder dig opdateret på de nye muligheder, du får med MitID.

 

Differentierede sikkerhedsniveauer

Derudover kommer der i MitID ”differentierede sikkerhedsniveauer”. Det betyder, at du som tjenesteudbyder kan differentiere indholdet i din tjeneste, så brugeren logger ind med lav sikkerhed for se noget, men skal logge ind med høj sikkerhed for at foretage en handling.

​Hvad betyder det for dine brugere?

Private brugere

​Dine private brugere får efter planen MitID fra sommeren 2021. Relationen mellem dig og dine brugere ændrer sig ikke. Forskellen er, at de skal bruge MitID og ikke NemID, når de i fremtiden logger ind på din hjemmeside.

Erhvervsbrugere

Overgangen fra NemID til MitID betyder samtidig, at de eksisterende NemID medarbejdersignaturer udfases, og at erhvervsidentiteter i den nye infrastruktur vil blive administreret af NemLog-in.

Med MitID bliver det muligt for alle virksomhedstyper at give deres medarbejdere mulighed for at anvende deres private MitID i erhvervsmæssig sammenhæng. Det er op til de enkelte virksomheder, om de ønsker at give deres medarbejdere mulighed for anvende deres private MitID. Virksomhederne kan angive det i forbindelse med migrering af erhvervsidentiteter i 2021.

 

​Vi holder dig opdateret

Vi informerer dig løbende og støtter dig med materiale og gode råd hele vejen, så du som privat NemID tjenesteudbyder kender dine muligheder og kan forberede dig på den nye infrastruktur. 

​Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til overgangen fra NemID til MitID for private tjenesteudbydere.