Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Orientering til brugere af Sikker e-mail

 

Orientering til brugere af Sikker e-mail

Næste generation af NemID, kaldet MitID, er ved at blive udrullet. I arbejdet med den nye generation af NemID er løsningen blevet gentænkt og bygget op fra bunden i samarbejde mellem det offentlige, repræsenteret af Digitaliseringsstyrelsen, og de danske pengeinstitutter.

Sikker e-mail løsningen kommer i den forbindelse ikke til at indgå i det nye MitID, og bliver derfor lukket ned sammen med NemID. Det betyder, at du som bruger af Sikker e-mail ikke vil kunne sende og modtage e-mails gennem løsningen, samt at du ikke vil kunne dekryptere gamle mails, når NemID er lukket ned.  

Brugere som har adgang til den private dekrypteringsnøgle via NemID på Hardware vil dog fortsat kunne dekryptere gamle e-mails. I det nye MitID Erhverv er sikker forsendelse af e-mails ikke aktivt understøttet. Der er dog mulighed for at hente certifikater, som kan anvendes til at sende sikre e-mails til fx samarbejdspartnere og kollegaer. Der vil ikke være vejledninger om opsætning og brug af sikre e-mails, og der vil ikke ydes support til opsætning af sikre e-mail-programmer.

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at du allerede nu gennemgår dine krypterede e-mails og gemmer dem, som du gerne vil kunne tilgå fremover. Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en generel vejledning til, hvordan du kan gemme og opbevare dine e-mails, så du fremover kan tilgå dem. Bemærk, at vejledningen er generel og ikke nødvendigvis fyldestgørende i forhold til dit mailprogram, da der er forskel på mailprogrammer. Hermed kan der være variationer fra det ene mailprogram til det andet, og hvis du har spørgsmål til netop dit mailprogram, henviser vi til producenten.

Vejledning til hvordan du gemmer dine krypterede mails

Ønsker du fortsat at kunne tilgå dine mails, som er krypteret via Sikker e-mail, så kan du gemme dem som PDF-fil på din computer, eksterne harddisk eller i skyen.

For at eksportere en mail til en PDF-fil kan du i de fleste mailprogrammer eksportere til PDF via udskrift-funktionen. Herefter kan du gemme PDF-filen lokalt på din computer eller i skyen. Fremgangsmåden kan variere fra mailprogram til mailprogram, men en generel vejledning er som følgende:

1.      Markere den eller de e-mails, som du vil gemme

2.      Klik på menuen Filer

3.      Vælg Udskriv

4.      Vælg Udskriv til PDF

5.      Tryk Udskriv

6.      Signer med dit NemID

7.      Vælg en mappe og placering, hvor du vil gemme mailen

8.      Angiv et filnavn

9.      Tryk Gem og e-mailen er nu gemt på din computer

 

Vejledning til hvordan du bedst sikrer dine mails fremover

Forsendelse af sikre e-mails fra offentlige myndigheder foregår via den digitale postkasse (Digital Post). Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligeledes borgere at bruge Digital Post til at sende sikre e-mails til offentlige myndigheder.

Hvis du ønsker fortsat at sende og modtage sikre e-mails til/fra private aktører, så findes der flere mailudbydere på markedet, som tilbyder kryptering af e-mails. Hvis du ønsker at læse nærmere om de forskellige former for kryptering af e-mails, så kan du læse nærmere om dette på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/emner/persondatasikkerhed/transmission-af-personoplysninger-via-e-mail. Her kan du blandt andet læse om forskellige former for end-to-end kryptering og kryptering i transporten af en e-mail.

Det er desuden vigtigt, at du selv er opmærksom på din indflydelse på sikkerheden i din digitale færden. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at du orienterer dig på sikkerdigital.dk. Her kan du blandt andet læse 6 gode råd til en sikker digital hverdag. Læs de 6 gode råd her: https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/.