Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Information og spørgsmål om persondataforordningen (GDPR)

 

​​Et hurtigt overblik over Persondataforordningen (GDPR).

Persondataforordningen har til formål at give din virksomhed et større indblik i, hvordan virksomhedens data om personer behandles.

Det er et initiativ i EU med det formål at give dig større tryghed, når du lader virksomhedens oplysninger om personer behandle.

Virksomheder har lov til at indsamle og gemme personlige oplysninger, hvis virksomhederne har kundens samtykke. Når personlige data indsamles, skal virksomheder give detaljer om, hvilke personoplysninger der indsamles, hvorfor de indsamles, og hvor lang tid oplysningerne vil blive opbevaret.

Læs mere om Persondataforordningen (GDPR)

 

Databehandleraftaler og Overførselsservice

I relation til produktet Overførselsservice har Nets rollen som dataansvarlig.

I forhold til Persondataforordningen betyder det, at Nets har et selvstændigt ansvar for såvel rammerne som for behandlingen af personoplysningerne.

At Nets har et selvstændigt databehandleransvar betyder, at der ikke skal udarbejdes en databehandleraftale mellem Nets og virksomhederne.

Der skal - som hidtil - være en dataleverandøraftale mellem Nets og virksomheden eller den underleverandør, som virksomheden evt. anvender til at fremsende data.


Nets er som dataansvarlig også forpligtet til at hjælpe med varetagelsen af de registreredes rettigheder til eksempelvis indsigt og til at få oplysningerne slettet.

Det skal dog i denne forbindelse femhæves, at hvis den registrerede mener, at oplysninger fra en virksomhed er forkert, så vil Nets henvise den registrerede til at tage kontakt til virksomheden for at få fejlen rettet, så Nets kan modtage korrekte data fremadrettet.
 
Orientering om beskyttelse af personlige oplysninger
 

 FAQ

Hvad går reglerne vedr. persondata ud på?
Skal der udarbejdes en databehandleraftale for Overførselsservice, hvor forholdene omkring behandling af persondata reguleres?
Hvem er dataansvarlig for Overførselsservice?
Hvorfor anses Nets som datansvarlig?
Hvordan beskytter Nets / Overførselsservice mine kunders persondata?
Kan jeg få oplyst hvilke data Overførselsservice har registreret om mine kunder?
Hvor stammer personoplysningerne fra?
Hvor længe opbevarer Overførselsservice mine kunders personoplysninger?
Hvad er mine rettigheder og pligter i forhold til persondata i Overførselsservice hos Nets?
Hvor er den geografiske placering for Nets´ server, der behandler vores data?
Har Nets underleverandører til behandling af data?
Hvem har administratoradgang til de systemer, hvor data om vores kunder behandles?
Hvilket lande opbevarer Nets data i? Opbevarer Nets data uden for EU?
​​

​Læs mere her:

www.nets.eu/gdpr