Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

​Med Overførselsservice håndterer vi overførsel af løn, ATP, A-skat, pension samt de øvrige ind- og udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel.

Overførselsservice kan også bruges, når du skal gennemføre andre typer udbetalinger. Det kan være skadesudbetalinger, tilbagebetalinger af overskydende acconto-beløb og lignende.

 

Fordele ved Overførselsservice
  • Alt sker i én arbejdsgang, hvilket reducerer arbejdsbyrden
  • Penge kan udbetales til modtagers NemKonto
  • Færre indbetalings- og rykkergebyrer
  • Rentegevinst, da betalingen sker på sidste rettidige betalingsdag
  • Minimering af behovet for manuelle udbetalinger
  • Håndtering af de informationer, der skal indberettes i forbindelse med lønkørsel

 

Nets skærper sin reaktion på situationen omkring COVID-19