Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

​Med Overførselsservice håndteres overførsel af løn, ATP, A-skat, pension samt de øvrige ind- og udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel.

Overførselsservice kan også bruges, når du skal gennemføre andre typer udbetalinger. Det kan være skadesudbetalinger, tilbagebetalinger af overskydende acconto-beløb og lignende.

 

Fordele ved Overførselsservice
  • Alt sker i én arbejdsgang, hvilket reducerer arbejdsbyrden
  • Penge kan udbetales til modtagers NemKonto
  • Færre indbetalings- og rykkergebyrer
  • Rentegevinst, da betalingen sker på sidste rettidige betalingsdag
  • Minimering af behovet for manuelle udbetalinger
  • Håndtering af de informationer, der skal indberettes i forbindelse med lønkørsel

 

​Fra august 2020 bliver de forretningsområder, som indgår i salget til Mastercard, udspaltet til et nyt selskab med nyt CVR-nummer. Det nye navn er indtil videre Centurion DK A/S, og det nye CVR-nummer er 40695869.

Vi har sendt et brev til alle vores Overførselsservicekunder i e-Boks.