Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Ændringer i Leverandørservice

​Vi har samlet et overblik over de ændringer, der foretages i Leverandørservice, som følge af det europæiske betalingsdirektiv PSD2.

Modtagere af information om ændringer i Leverandørservice er virksomheder, der er kreditorer i Leverandørservice.

Opdatering 11. september 2019:

Ny fortolkning af PSD2 regler om SCA for Leverandørservice betalingstilladelser

Ny fortolkning af PSD2 regler om SCA for Leverandørservice betalingstilladelser


I juli 2019 sendte vi varslingsbrev om ændringer og nye regler for Leverandørservice. Ændringerne vedrørte primært konsekvenserne ved implementering af det europæiske betalingsdirektiv PSD2 til øget forbrugerbeskyttelse og sikkerhed, samt imformation om nyt tilmeldingslink.

De seneste præciseringer fra EBA (European Banking Authority), i forhold til SCA og Leverandørservice, har åbnet mulighed for, at betalingstilladelser kan indgås uden indhentning af SCA - men kun i de tilfælde, hvor kreditor indgår en aftale direkte med debitor uden involvering af en PSP (Payment Service Provider - som i denne sammenhæng er bankerne og Nets).

Præciseringen indebærer, at transaktion 510 til oprettelse af betalingstilladelser i Leverandørservice fortsat kan anvendes som hidtil uden SCA efter 14. september 2019, såfremt aftalen er oprettet uden involvering af en PSP.

​Ændret praksis ved ændring af CVR-nr.

Hvilken betydning har det for dig og din virksomhed?

Oprettelse og ændring af betalingstilladelser

Ved oprettelse af betalingstilladelser til Leverandørservice via transaktion 510, skal I (kreditor) ved henvendelse fra debitor kunne dokumentere oprettelsen af betalingstilladelsen. Aftalen vil ikke være gyldig, hvis oprettelsen ikke kan dokumenteres.

 

Ændring af CVR-nr.

Det er ikke længere muligt at overdrage betalingstilladelser fra én kreditor til en anden. Fremover stilles krav om, at tilladelsen/aftalen annulleres og oprettes på ny hos den nye kreditor.

 

Eksempel

Debitoraftaler kan ikke automatisk overdrages fra et selskab til et andet i forbindelse med fusion eller sammenlægning af to selskaber. Det vil være nødvendigt at oprette nye betalingstilladelser, hvor debitorerne accepterer betalingstilladelsen hos den nye kreditor via SCA.

PSD2 direktiv

PSD2 (Payment Services Directive 2) er et revideret europæisk direktiv om betalingstjenester, som har til formål at styrke det indre marked for elektroniske betalinger ved at fremme udviklingen af innovative online og mobile betalingsløsninger samtidig med at sikkerheden omkring elektroniske betalinger øges, således at der fremadrettet kan udvikles effektive, billige og sikre betalingsløsninger til glæde for forbrugere og erhvervsdrivende.

 

Større sikkerhed

PSD2 er implementeret i Danmark via "Lov om betalinger", der trådte i kraft 1. januar 2018.
De tekniske standarder, der er guidelines for betalingstjenesteudbydere (PSP) til de tekniske krav og sikkerhedsforanstaltninger for efterlevelse af PSD2 i betalingsløsninger, træder endeligt i kraft pr. 14. september 2019.

 

Nets er betalingstjenesteudbyder for Leverandørservice.

 

 

 

 

​Der er i direktivet fokus på online og mobile betalinger, og en skærpet sikkerhed til beskyttelse af brugeren. Dette betyder nye krav til den måde en brugers identitet verificeres og hvordan betalingstilladelser godkendes digitalt.

Fremover skal dette ske ved indhentning af "Strong Customer Authentication" (SCA), forudsat at en PSP er involveret i indgåelsen af betalingstilladelsen. Dette gælder ikke, når debitor opretter en leverandørservics tilladelse direkte via kreditor uden involvering af en PSP.

 

SCA er udelukkende relevant ved oprettelse af selve betalingstilladelsen. Herefter trækkes fremtidige betalinger automatisk, baseret på SCA godkendelsen fra oprettelsen.

 

Læs mere om PSD2 direktivet

 

 

​Ny løsning til oprettelse af betalingstilladelser til erhvervskunder

Snart lanceres en ny løsning til oprettelse af betalingstilladelser, som kan opfylde jeres behov som kreditor og fortsat give jeres kunder en god brugeroplevelse.

LS Tilmeldingslink
 

Løsningen lanceres 3. december 2019 - vi holder jer orienteret via hjemmesiden og via vores nyhedsbrev Pay Attention.

Med LS Tilmeldingslink vil det være muligt for debitorene at tilmelde sig Leverandørservice direkte fra din virksomheds hjemmeside eller hvor I ellers møder jeres kunder digitalt.

Tilmeldingslinket er en internetbaseret tilmelding og tilbydes i et standarddesign.

 

 

Nettilmelding_LS.jpg

 

​Vilkår og regler ændret

 

Oprettelse af betalingstilladelser til Leverandørservice


Reglerne for oprettelse af betalingstilladelser til Leverandørservice ændres. Ved online oprettelse af betalingstilladelser, hvor der anvendes en løsning via Nets, skal der fremover ske stærk kundeautentificering ("Strong Customer Authentification" - SCA). Dette indebærer, at debitors identitet skal verificeres via en to-faktor-løsning, der gør brug af mindst to uafhængige elementer indenfor kategorierne:

 

"noget man ved" (fx en adgangskode),
"noget man ejer" (fx en mobiltelefon) og
"noget man er" (fx fingeraftryk).

 

Indgår debitor betalingstilladelsen direkte med kreditor uden involvering af en PSP, er der ikke krav om at kreditor udfører SCA.

​Svar på spørgsmål til ændringer til Leverandørservice

Kan man foretage ændringer af betalingstilladelser via 0510 transaktioner?

  
Har du brug for hjælp?

 

Ring til kundeservice på  44 89 27 20

Mandag - torsdag 8:30 - 15:00

Fredag 9:00 - 15:00

 

Tilmeld dig Pay Attention

 

Hold dig orienteret om Betalingsservice, Leverandørservice, Overførselsservice og andre tilknyttede services.

Tilmeld dig her