Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


NemID medarbejdersignatur til grønlandske virksomheder

 

​Grønlandske virksomheder og myndigheder kan fra den 23. januar 2018 få NemID medarbejdersignatur. Bestilling om aftale til NemID erhverv skal foretages på selvbetjeningen www.medarbejdersignatur.dk

Vilkår og priser er de samme for de grønlandske virksomheder, som for de danske.

Personer, der har fuld tegningsret i en grønlandsk virksomhed, kan også bruge deres private NemID på virksomhedens vegne til de offentlige tjenester såsom SKAT.

Åbningen af NemID erhverv til grønlandske virksomheder sker i forbindelse med, at det Centrale Virksomhedsregister (CVR) bliver udvidet med oplysninger om grønlandske virksomheder og grønlandske offentlige myndigheder. Dermed bliver virksomhederne i det Grønlandske Erhvervsregister (GER) flyttet over i CVR. 

De grønlandske virksomheder og myndigheder er registeret efter samme regler i CVR som danske virksomheder.

Se yderligere information omkring omlægning af CVR og GER på erhvervsstyrelsens hjemmeside >

Opdateret 1. februar 2018