Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Den 25.04.2019 lanceres release 5.8.0 på NemID medarbejdersignatur.

På denne side kan du få et overblik over de vigtigste ændringer.

Mulighed for download of faktureringshændelse med kundenummer

Virksomheder med flere EAN-numre kan nu få detaljeret information om hvilke faktureringshændelser der danner grundlag for hver faktura.

Det er nu muligt at hente alle faktureringshændelser bag hver faktura. Kundenummeret er fremover tilknyttet hver hændelse.

NemID superadministrator kan se faktureringshændelserne under punktet Fakturering på selvbetjening.

fakturering.jpg 

 Download af faktureringshændelser

"Aktiver/Inaktiver" funktion fjernes fra CPR samtykke

Funktionaliteten Aktiver/Inaktiver er fjernet fra selvbetjening. Funktionaliteten var at finde under administration af den enkelte medarbejder under administrér medarbejdere på selvbetjening.

Der var før mulighed for NemID administrator både at sætte samtykke for cpr-tilknytning, samt at inaktivere/aktivere cpr-nummeret, som det ses af nedenstående.

Det er nu blevet enklere at administrere medarbejdere, da der alene er samtykke om cpr-tilknytning. Fjernes samtykke vil det også inaktivere cpr-nummeret og derved fjerne muligheden for at medarbejderen kan logge på de tjenester, der kræver dette.

 cpr_inaktiver.png

Aktiver/inaktiver cpr-nummer

Det er fremover kun muligt at sætte eller fjerne samtykke for cpr-tilknytning. Ved at sætte samtykke, aktiveres cpr-nummeret i RID-databasen og ved fjernelse af samme, bliver det inaktivt.

Fremsøgning af inaktive medarbejdere

Da NemID løsningen fjerner medarbejders samtykke til at anvende cpr-nummer i løsningen, når medarbejderen nedlægges, er det ikke længere muligt at anvende cpr-nummer til at fremsøge en inaktiv medarbejder.

Det er dog stadig muligt at fremsøge inaktive medarbejdere

fremsoeg.jpg 

Time out forbedringer når der oprettes medarbejdere med cpr-tilknytning i virksomheder med mange medarbejdere

NemID administratorer har oplevet problemer med at oprette medarbejdere ved hjælp af straksudstedt nøglefil med privat NemID. Når NemID administrator forsøger at straksudstede får administratoren denne fejl: "Beklager, der er sket en fejl" NemID administrator får fejlen præsenteret ca 20-30 sekunder efter oprettelsen er bekræftet.

Der er nu optimeret i den måde hvorpå NemID-løsningen laver opslag i RID databasen, så fejlen ikke forekommer.

NemID administrator modtager en advarsel hvis cpr-nummeret på den oprettede medarbejder allerede er tilknyttet en anden medarbejder.

Ny OIO Selfservice WS-API version 6 til håndtering af CPR samtykke

Den nye OIO WS-API version 6 indeholder nye muligheder for at oprette og opdatere medarbejdere med samtykke for cpr-tilknytning direkte.

OIO version 6 er bagud kompatibelt og følgende funktioner er opdateret:

EmployeeCreateV600
EmployeeUpdateV600
 
Opdateringen vedrører muligheden for at sætte samtykke for cpr-tilknytning

Det er muligt at se dokumentationen for OIO WS-API version 6 her.