Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Krav til adgangskode

 

Du vælger selv din adgangskode, men der stilles dog en række krav til adgangskoden, fx i forhold til antal og typen af tegn.
Systemet hjælper dig altid med at overholde kravene, når du opretter din adgangskode.

Vælg en adgangskode, som du nemt kan huske. Sikkerheden i NemID er ikke alene karakteriseret ved længden af adgangskoden, men det er vigtigt at det kun er dig, der kender din adgangskode.

Adgangskoden har ikke nogen udløbstid, men vi anbefaler, at du straks skifter den, hvis den kan være kendt af andre.

For NemID med nøglekort er det muligt at vælge en 4-cifret adgangskode.

 

Din adgangskode med 4-cifre skal overholde følgende krav (kun muligt med NemID med nøglekort):
  • Skal bestå af 4 tal.
  • Må ikke bestå af 4 ens tal.
  • Må ikke bestå af en talrække fx 1234 eller 5678.
  • Må ikke være en del af dit cpr-nummer.

 

Din adgangskode med minimum 6 tegn skal overholde følgende krav:
  • Skal være mellem 6 og 40 tegn
  • Skal indeholde både bogstaver og tal
  • Må ikke indeholde visse specialtegn, herunder æ, ø og å
  • Må ikke indeholde det samme tegn 4 gange i træk
  • Må hverken starte eller slutte med et blanktegn
  • Må ikke indeholde dit cpr- eller NemID-nummer

Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Tilladte specialtegn er: { } ! # " $ ’ % ^ & , * ( ) _ + - = : ; ? . og @.

Du skal aldrig oplyse din adgangskode. og ifølge Regler for NemID må du ikke skrive din adgangskode ned.