Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

For kreditor, der opkræver fakturabeløb: Generelle regler og vejledninger

 

​Sådan tilmelder du dig Leverandørservice som kreditor
Inden du går i gang med at bestille Leverandørservice, er det vigtigt at tage stilling til følgende:
1. Opret kreditoraftale i Aftaleportalen
2. Valg af dataleverandør
3. Reelle ejerforhold og tegningsberettigede på virksomheden