Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

 ‭(Hidden)‬ Om løsningen

Denne løsning er især velegnet, hvis du allerede har automatiseret drift i forbindelse med behandling af data vedrørende Nets' forretningssystemer.

 

Løsningen understøtter automatiseret drift, fordi du kan lade datakommunikationen ske på foruddefinerede tidspunkter eller som følge af anden driftsafvikling på dit eget edb-anlæg. Dette sker ved at du eller din systemleverandør udvikler programmer, der starter SFTP-kommunikationen med Nets' server, hvilket kræver et vist kendskab til softwareudvikling.

 

Centralt i løsningen er SSH-baserede private og offentlige nøgler til at verificere din identitet som dataleverandør og kryptering af dataleverancen under transporten.

 

Sikkerheden er i top

Ved overførsel af data er din forsendelse til Nets identificeret ved hjælp af din private nøgle. Inden dataudvekslingen finder sted udveksles der, sammen med den offentlige nøgle, en såkaldt sessionsnøgle, der anvendes til kryptering af dine data. Sessionsnøglen er unik for den enkelte dataudveksling og anvendes til kryptering af din leverance.

 

Løsningen giver sikkerhed for, at dataudvekslingen lever op til Momsbekendtgørelsens krav vedrørende elektronisk fakturering.

 

Den driftsmæssige sikkerhed kan etableres ved at du opbygger SFTP-løsningen til at blive afviklet automatisk.

 

Dit medarbejdercertifikat kan samtidig anvendes som backup løsning til en manuel dataudveksling ved hjælp af Nets' HTTP/S løsning.  

 

Startpakke

Ved tilmelding til denne kommunikationsløsning modtager du brugeridentifikation og password til brug for løsningen.

 

 

​Tekniske krav og anbefalede softwareløsninger

Du kan læse mere om de platforme, Nets understøtter, samt softwareløsninger  i 

"Overordnet produktblad - Datakommunikation med Nets via SFTP".

 

Installation og vejledninger

Klik på linkene øverst til højre på siden og download alle relevante dokumenter og vejledninger til installation og drift af SFTP-løsningen.

 

 ‭(Hidden)‬ Downloads til SFTP-løsningen

Generelt ​

Brugervejledning vedrørende Enett2 SFTP-løsning


Brugervejledning til SFTP-løsning

Du skal som Dataleverandør benytte: 
IP adresse​: 92.60.159.16 
Port: 10022​


Brugervejledning vedrørende test af SFTP-løsningen

 

Certifikatregler

PBS Certifikat Politik (CP) >

 

Aftale

Dataleverandøraftale (Blanket DL01) >

 

Download Adobe Reader ​​​​