Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

​​Browser løsning

Denne løsning er især velegnet, hvis du ønsker en enkel kommunikationsløsning, der ikke medfører et stort behov for IT-udvikling. Ud over at du skal have et medarbejdersignatur som nøglefil, udstedt af Nets DanID A/S, kræves ingen yderligere installationer, for at du kan sende og hente datafiler.

​Løsningen er  velegnet, hvis du ikke har automatiseret behandling af data vedrørende Nets' produkter og derfor heller ikke har behov for at etablere en automatiseret kommunikationsløsning.

Sikkerheden i din dataudveksling er din Medarbejdersignatur, der sammen med en PIN-kode giver adgang til en sikret webside, hvorfra afsendelse og modtagelse af data sker.

​Sikkerheden er i top  

Ved overførsel af data er data krypteret med 128 bit SSL kryptering. Det svarer til den kryptering, der benyttes i alle de danske netbanker og er en anerkendt sikkerhedsmæssig foranstaltning. Sammen med identifikationen af den enkelte bruger via Medarbejdersignatur og PIN-kode er sikkerheden i top.

Du har derfor sikkerhed for, at løsningen lever op til Momsbekendtgørelsens krav vedrørende elektroniske forsendelser.   ​​