Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Certificering af terminaler, integrationsløsninger og testudstyr

 

Certificering af internetløsninger 

Konsulentassistance til udvikling og test.

Hvis konsulentassistance og test foretages andet sted end hos Nets, betales den medgående tid samt transport og opholdsudgifter efter regning.


Produktionsdrift af terminaler

 

 

Regulering af priser
Alle priser er excl. moms. Priserne reguleres årligt pr. 1. januar med ændringen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks med januar 2018 som indeks 100. Øvrige prisændringer vil blive varslet skriftligt med 3 måneders varsel.