Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Repository og certifikatpolitik

 

​​​​​​​​​elektroneis_sikkerhed.gif
​NemID til private

Nedenfor kan du finde de regler, som gælder for NemID. 

Læs reglerne for brug af NemID

 

digital_signatur.gif
​NemID til erhverv (OCES II)

I forbindelse med NemID til erhverv er der fastlagt OCES-certifikatpolitikker, vilkår for NemID til erhverv, samt forretningsbetingelser for den eller de personer, der er udpeget til at være NemID administrator(er).
Læs certifikatpolitik for OCES-certifikater udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen
Læs vilkår for NemID til erhverv fra Nets DanID A/S
Læs forretningsbetingelser for NemID administrator for NemID til erhverv

 

dokument.gif
​Certification Practice Statement

CPS'en beskriver sikkerheden omkring certificeringscenteret generelt, mens CP'erne beskriver ansvar og forpligtelser for udsteder og certifikatindehaver i forbindelse med de enkelte produkter.

Nets DanID Certification Practice ​Statement (CPS) v.3.3

Nets DanID Certification Practice Statement (CPS) v.3.2

Nets DanID Certification Practice Statement (CPS) v.3.1

Nets DanID Certification Practice Statement (CPS) v.3.0

Nets DanID Certification Practice Statement (CPS) v.2.4

Nets DanID Certification Practice Statement (CPS) v.2.2

Nets DanID Certification Practice Statement (CPS) v.1.1

 

sikkerhed.gif
​Spærrelister (CRL)

Ved spærring sætter Nets DanID dit certifikatnummer på en spærreliste. Nedenunder kan du finde spærrelisterne for TRUST2408 OCES Primary CA og de to TRUST2408 OCES udstedende CA'er.

Hent spærreliste (CRL) for TRUST2408 OCES Primary CA

Hent spærreliste (CRL) for TRUST2408 OCES Issuing CA I
Hent spærreliste (CRL) for TRUST2408 OCES Issuing CA II
Hent spærreliste (CRL) for TRUST2408 OCES Issuing CA III
Hent spærreliste (CRL) for TRUST2408 OCES Issuing CA IV
Hent spærreliste (CRL) for TRUST2408 OCES Issuing CA V

Bemærk CA IV er udstedende CA fra midt maj 2020.

indloesningsaftaler.gif

​​Rodcertifikat TRUST2408 OCES Primary CA

Her kan du hente rodcertifikat for certifikater udstedt igennem NemID. Du kan verificere korrektheden af rodcertifikatet, ved at sammenligne miniatureudskrift (fingerprint) der vises ved installationen af rodcertifikatet med den miniatureudskrift som oplæses i telefon ved opringning til 7224 7012.

Download rodcertifikat 

 

WebTrust.png

 WebTrust for Certification Authorities

Se webtrus​tseal

 ​

 

 

mand.gif
​Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser

Dette dokument beskriver forhold vedrørende drift på de OCES Digital Signatur
ydelser som Nets DanID leverer.

Hent Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser