Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


OCES1 Legacy

 

dokument.gif
​OCES1 ​​Certification Practice Statement

CPS'en beskriver sikkerheden omkring certificeringscenteret generelt, mens CP'erne beskriver ansvar og forpligtelser for udsteder og certifikatindehaver i forbindelse med de enkelte produkter.

Nets DanID Certification Practice Statements på www.nemid.nu

 

sikkerhed.gif
​OCES1 Spærrelisten (CRL)

Ved lukning af den oprindelige Digitale Signatur er alle MOCES1, VOCES1 og FOCES1 certifikater blevet spærret. Spærrelisten kan hentes fra nedenstående links.

Hent spærreliste (CRL) for TDC OCES CA

 

indloesningsaftaler.gif
​Rodcertifikat TDC OCES CA

Her kan du hente rodcertifikat for OCES1 certifikater udstedt igennem NemID.

Download