Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Vejen til NemID

 

​Til sommer er det seks år siden NemID blev præsenteret for danskerne. Dermed var det for første gang muligt at bruge samme løsning til at få adgang til både netbank og forskellige private og offentlige selvbetjeningsløsninger.

​Danskerne har grebet løsningen fra starten og bruger i dag NemID omkring 65 millioner gange om måneden – primært til netbanken. Men kan du huske tiden før NemID?

 

En digital strategi for Danmark

I starten af 00-erne besluttede  politikere, at en måde at sikre den danske velfærdsstat på, var at gøre flere administrative opgaver digitale, og samtidig øge borgeres og  virksomheders mulighed for lettere at få adgang til egne oplysninger i de offentlige systemer.


Det var TDC, der i 2003 fik opgaven med at udvikle den første udgave af Digital Signatur til danskerne. I 2006 var 98% af de offentlige myndigheder i stand til at modtage og sende e-post, signeret med digital signatur. Selvom der i 2007 var over en million danskere der havde en digital signatur, var det fortsat en udfordring af få danskerne til at bruge løsningen til andet end den årlige udfyldning af selvangivelsen til SKAT. Aftalen gjaldt i fem år og i 2007 udbød IT- og Telestyrelsen opgaven igen.


TDC og PBS (Nets) ene om at byde på opgaven

På baggrund af erfaringerne med første generation af Digital Signatur opstillede styrelsen en række krav til områder, der skulle forbedres i den kommende løsning: Sikkerhed, brugervenlighed, mobilitet og udbredelse. I udbuddets start var fire konsortier med. Disse bestod af forskellige kombinationer af virksomhederne TDC, KMD, IBM, Post Danmark, EDB Gruppen, BBS og PBS, hvor f.eks. PBS var med i to. Undervejs faldt nogle fra, og TDC og PBS gik sammen om et fælles bud. Da man nåede frem til deadline for bud på opgaven i november 2007, var det kun TDC og PBS, der kom med et bud.


Samtidig var bankerne gået sammen om at skabe en ny fælles sikkerhedsløsning til deres netbanker som erstatning for de hidtidige individuelle login-løsninger, som var blevet mere sårbare for IT-kriminelle. Antallet af angreb på netbanker var blevet større og tabene for bankerne som følge heraf var også steget markant. Bankerne og deres datacentre,  var dermed også interesserede i en fælles, sikker løsning sammen med IT- og Telestyrelsen (i dag Digitaliseringsstyrelsen).


DanID indgik aftale

TDC og PBS dannede "Selskabet af 24. august 2007" til udbuddet og forhandlede med IT- og Telestyrelsen om kontrakten. Efterfølgende trådte TDC ud af selskabet og overdrog alle medarbejdere og aktiver til Selskabet af 24. august 2007. Den 7. maj 2008 blev det nye navn på selskabet, "DanID", etableret og senere offentliggjort. I august 2008 blev aftalen indgået, og efter et par forsinkelser blev systemet taget i brug den 1. juli 2010.


Danskerne har stor tillid til NemID

Siden 2010 har Digitaliseringsstyrelsen og Nets gennemført analyser af danskernes holdning til NemID. Lige fra starten har danskerne udtrykt stor tilfredshed og tillid til løsningen, der i forhold til lanceringen i 2010 også har ændret sig i takt med den teknologiske udvikling. Således fungerer NemID for private i dag uden brug af Java-software, og det er ligeledes muligt at bruge NemID fra tablets og smartphones, som var relativt ukendte enheder, da NemID blev designet i 2008.