Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


NemID - en del af danskernes digitale hverdag

 

​Digitaliseringen af Danmark går hurtigt i disse år. Danskerne får hele tiden nye muligheder for at betjene sig selv digitalt i stedet for at henvende sig personligt eller via brev hos en virksomhed eller myndighed.

Adgangen til denne selvbetjening sker ofte via NemID, som siden introduktionen i 2010 er blevet en mere og mere integreret del af danskernes digitale hverdag.

 

Unikt samarbejde mellem banker og det offentlige

Digitaliseringsprocessen i Europa er forskellig fra land til land. I Danmark er der et unikt samarbejde mellem de offentlige myndigheder og bankerne, som i 2008 førte til udviklingen af NemID. Uden for Skandinavien er der ikke skabt løsninger, der minder om det, vi har i Danmark, og i takt med den stigende digitalisering får borgerne i de lande, der ikke har en fælles digital adgangsløsning, flere og flere forskellige brugernavne og kodeord, som de skal huske på. Det slipper vi for i Danmark.

 


 

Men danskernes fortsatte opbakning til NemID kræver, at løsningen er sikker, og at den følger udviklingen i brugernes adfærd på nettet. Og det arbejder Nets løbende med i samarbejde med bankerne og Digitaliseringsstyrelsen, som er de to parter, der betaler for drift og udvikling af NemID. Siden lanceringen af NemID i 2010 er der blevet foretaget en række ændringer til NemID-løsningen. To af de mest markante ændringer til NemID er gennemført for at imødekomme brugernes stigende brug af NemID fra smartphones og tablets; i 2014 da NemID blev gjort uafhængig af Java softwaren, og her i 2016 hvor det er blevet muligt at lave en kort NemID adgangskode, der gør det lettere at bruge NemID fra smartphones og tablets.

 

Fremtidens NemID

Den teknologiske udvikling går hurtigt, og derfor vurderer Nets hele tiden, hvordan NemID kan udvikle sig for fortsat at være en attraktiv løsning for både brugere og virksomheder. Vi overvejer muligheden for biometriske løsninger og sikre, digitale alternativer til nøglekortet. Alle ideer drøftes og prioriteres sammen med bankerne og Digitaliseringsstyrelsen.

 

Målet er fortsat at have en sikker og brugervenlig NemID-løsning, der favner alle danskere, og som flere og flere virksomheder også ønsker at benytte sig af frem for at udvikle og vedligeholde egne løsninger.


Digitaliseringsstrategien frem mod 2020

Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort den digitaliseringsstrategi, der skal danne grundlaget for de beslutninger og prioriteringer, staten vil foretage på digitaliseringsområdet frem mod 2020. Strategien lægger vægt på, at der også fremover skal være en NemID-løsning, der både er sikker og brugervenlig, og som hele tiden kan udvikle sig i takt med, at brugerenes digitale adfærd ændrer sig.

 

I slutningen af 2016 forventes Digitaliseringsstyrelsen at være klar til at sætte næste generation af NemID i udbud. I Nets ser vi frem til at studere de krav og specifikationer, som skal føre Danmark og danskerne videre i digitaliseringsprocessen. Nets ønsker at præsentere en løsning, som både bygger på vores erfaring med drift og løbende udvikling af NemID siden 2008, og som samtidig afspejler den nyeste teknologi på området.