Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


NemID bliver til MitID

Hvad betyder det for dig som privat NemID tjenesteudbyder?

NemID er i udbud. Det kommer også til at påvirke dig som tjenesteudbyder, der tilbyder login og/eller signering med NemID til private brugere.

 

Hvad kommer der til at ske?

Forventningen er, at MitID går live i andet halvår af 2020, og at brugerne er migrerede medio 2021.

 

Digitaliseringsstyrelsen melder ud, at migrering af tjenesteudbydere påbegyndes inden migrering af brugere. Det betyder, at brugerne anvender NemID, indtil offentlige myndigheder og private tjenesteudbydere er migreret til den nye løsning. Brugerne kan i migreringsperioden gøre brug af både NemID og MitID.

 

Som tjenesteudbyder skal du tilslutte dig en broker for at kunne tilbyde dine brugere login med MitID

Med omlægningen til MitID kommer der en ny infrastruktur, hvor private tjenesteudbydere skal tilsluttes en broker.

Der vil være flere brokere i infrastrukturen både i den finansielle sektor og blandt private virksomheder, når go-live nærmer sig.

 

Hvad er en broker?

En broker er en virksomhed, der formidler adgang til MitID, som fx NemLog-in, der i dag formidler adgangen til NemID for offentlige tjenesteudbydere og en række datacentraler for de mindre banker. Brokeren er altså et lag mellem dig som tjenesteudbyder og MitID.

 

Hvad betyder det for dig som tjenesteudbyder?

Som privat tjenesteudbyder skal du tilslutte dig en broker for at kunne tilbyde dine brugere login med MitID.

 

I dag er det kun offentlige tjenesteudbydere, der kan tilslutte sig NemLog-in, hvorimod næste generation af NemLog-in også bliver stillet til rådighed for private tjenesteudbydere. Men der er en forventning om, at flere private brokere starter op inden go live, så du kan vælge den broker, der passer bedst til din tjeneste, og som har de mest relevante og attraktive services.

 

Når du tilslutter dig en broker, får du en række fordele. Det er kun brokerne, der behøver forholde sig til ændringer i MitID-snitflader og foretage de nødvendige opdateringer. Det betyder, at det bliver nemmere for dig at være tjenesteudbyder i den fremtidige infrastruktur, da du ikke behøver at stille it-ressourcer til rådighed, hver gang der kommer en opdatering i løsningen.

 

Derudover kommer der i MitID ”differentierede sikkerhedsniveauer”. Det betyder, at du som tjenesteudbyder kan differentiere indholdet i din tjeneste, så du kan tilbyde dine brugere at logge ind med lav sikkerhed for se noget, men høj sikkerhed for at foretage en handling.

 

Vi holder dig opdateret

Vi informerer dig løbende og støtter dig med materiale og gode råd hele vejen, så du kender dine muligheder og kan forberede dig på den nye infrastruktur.

 

Læs mere om overgangen til MitID