Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nationalbankens overvågning af den finansielle infrastruktur - Nets´ driftsstabilitet er tilfredsstillende

 

Nationalbanken01.jpg

​Danmarks Nationalbank overvåger betalingssystemer og betalingsløsninger om hvorvidt systemerne for den finansielle infrastruktur lever op til retningslinjerne.  

Således overvåges også Dankort og Betalingsservice.

​I rapporten præsenteres konklusionerne fra Nationalbankens overvågning i 2017 af de centrale danske betalings- og afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløsninger.

Det vurderes at de centrale systemer og løsninger i høj grad efterlever internationale standarder for effektivitet og sikkerhed, men det påpeges også at der er plads til forbedringer – primært i forhold til håndtering af cyberrisici.

 

Rapporten er offentliggjort 30. april 2018 og under afsnittet "Detailbetalinger" (side 9), slår Nationalbanken fast, at Dankort fungerer stabilt med høj tilgængelighed og lavt misbrug. Samtidig er konklusionen, at Betalingsservice ikke har været ramt af hændelser med konsekvenser for systemets virkemåde i 2017.

 

Nets´ driftsstabilitet er tilfredsstillende.