Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Redegørelse om inspektion i Nets Denmark A/S (hvidvask- og betalingstjenesteområdet)

 

​Finanstilsynet var i juni 2020 på inspektion i Nets Denmark A/S (Nets). Inspektionen var en undersøgelse af betalingstjenesteområdet og hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede ledelse og indretning af virksomheden på betalingstjenesteområdet og risikovurdering, politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet. 

På baggrund af inspektionen har Finanstilsynet udstedt en række påbud. Påbuddene fremgår af Finanstilsynets redegørelse, der kan læses her.


Nets har følgende kommentar til Finanstilsynets redegørelse

"Finanstilsynet har ved deres inspektion gennemgået to forskellige områder. De har dels set på, hvordan vi organiserer vores virksomhed, og dels på vores håndtering af reglerne omkring hvidvask. Påbuddene vedr. hvordan vi ledelsesmæssigt organiserer vores virksomhed tager vi til efterretning. Med hensyn til håndtering af de komplekse regelsæt for hvidvask, er vi først og fremmest tilfredse med, at hverken Finanstilsynet eller Intern Revision har fundet tegn på, at Nets skulle være blevet misbrugt til hvidvask eller andre kriminelle aktiviteter. Lovgivningen på området har udviklet sig meget de seneste år, og vi havde selv identificeret forbedringspotentiale og derfor igangsat en indsats ift. de forhold, der nu har udmøntet sig i påbud fra Finanstilsynet. Det arbejde fortsætter naturligvis med fuld styrke, og på en lang række områder er vi allerede meget tæt på at være i mål. Vi forventer at efterleve alle påbuddene inden for de af tilsynet fastsatte tidsfrister."