Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Redegørelse om IT-inspektion i Nets Danmark A/S

Pressemeddelelse

​Finanstilsynet har gennemført IT-inspektion af Nets Danmark A/S i 2017 som opfølgning på inspektionen i 2014.

Af den efterfølgende redegørelse fremgår, at Finanstilsynet vurderer, at Nets generelt har løftet niveauet på en række centrale områder siden inspektionen i 2014, og at Nets i al væsentlighed har implementeret sikringstiltag i henhold til den redegørelse og understøttende projektplan, som blev præsenteret for Finanstilsynet ved inspektionen i 2014.

Se redegørelsen fra Finanstilsynet her.