Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Redegørelse fra Finanstilsynet om Nets’ anvendelse af stærk kundeautentifikation

 

​Finanstilsynet har undersøgt Nets Denmark A/S’ (Nets) efterlevelse af reglerne i lov om betalinger (betalingsloven) om krav til anvendelse af stærk kundeautentifikation, og i forlængelse heraf har tilsynet givet Nets tre påbud.

​​Påbuddene omfatter nogle få ubemandede terminaler til transport og parkering, betalingsterminaler uden PIN, eksempelvis slikautomater, samt brug af magnetstribe på EU/EØS-udstedte betalingskort.

 
Nets oplyser, at det drejer sig om meget afgrænsede områder, og at man tager afgørelsen til efterretning.
 
Læs redegørelsen fra Finanstilsynet her​.