Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets planlægger omorganisering

 

​Nets’ ledelse har lanceret en række initiativer med det mål at skabe en kundeorienteret organisation med en mere effektiv ledelse samt understøttende strukturer og nye arbejdsgange

For at nå dette mål planlægger Nets at nedlægge cirka 220 medarbejderstillinger. Nets vil tilbyde en ordning om frivillig afgang, således at antallet af formelle jobtab minimeres. Omorganiseringen forventes at få indflydelse påstillinger i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

 

Reduktionen vil ikke få nogen effekt på sikkerheden omkring Nets' tjenester, som fortsat har høj prioritet for Nets.

 

Bo Nilsson, CEO i Nets-koncernen, forklarer, at ændringerne handler om at ruste Nets til fremtidig vækst:

 

"Vi har truffet væsentlige foranstaltninger for at udvikle Nets fra at være en produktorienteret organisation til at blive en organisation med skarpt fokus på at understøtte kunderne. Nets er i dag en stærk virksomhed, men for at fastholde succesen og sikre langsigtet bæredygtig vækst skal vi kunne reagere hurtigere på kundernes behov og fremme innovation."

 

Nets har allerede optimeret interne processer, strømlinet indkøbs- og leverandøraftaler og reduceret interne omkostninger i hele virksomheden.

 

Bo Nilsson udtaler:

"Nets har et enormt udvidelsespotentiale, dygtige medarbejdere og nogle både stærke og unikke produkter og serviceydelser. Men i takt med at teknologien udvikler sig og produktporteføljen fortsat bliver større, bliver kundernes behov mere sofistikerede. For at kunne levere det nødvendige serviceniveau er det essentielt, at vi organiserer vores ressourcer, så de bliver mere strømlinede og tjener vores kunder så effektivt som muligt.

 

"Næste fase i Nets' udvikling involverer væsentlige investeringer og vækst, men på den korte bane er der et stort behov for at forbedre effektiviteten og skabe et mere strømlinet arbejdsmiljø. Disse stillingsnedlæggelser er desværre en nødvendighed. Jeg håber virkelig, at de fleste kan realiseres ved frivillig afgang."

 

Nets beskæftiger i dag 2.500 medarbejdere i Danmark, Norge, Finland, Sverige og Estland.