Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Nets anbefaler nu bankerne at spærre omkring 100 tusinde betalingskort

 

​Nets anbefaler nu bankerne at spærre omkring 100 tusinde danskudstedte betalingskort, som er under mistanke for at kunne blive misbrugt.

​Kortene er altså endnu ikke blevet forsøgt misbrugt, men mistænkes at kunne blive det inden for den nærmeste fremtid.

 

Kortudskiftning vil forhindre misbrug i at ramme danske kortholdere
Nets har i de seneste uger konstateret et stigende misbrug af dansk udstedte betalingskort i både danske og udenlandske internetforretninger, og alt peger nu på, at kilden til dette er en udenlandsk internetforretning, og at en større mængde kortoplysninger er havnet i forkerte hænder. Mistanken relaterer sig til den samme sag, hvor vi for en måned siden anbefalede bankerne at udskifte 15.000 danskudstedte kort. Kompromitteringen drejer sig om en længere historisk periode, end den der relaterer sig til den oprindelige sag.

 

Præventiv spærring sparer banker og butikker for et trecifret milliontab
Ved præventiv udskiftning af kort, der er under mistanke for at blive misbrugt i nærmeste fremtid, sparer bankerne og butikkerne for et trecifret millionbeløb, som de kan få i tab, når der handles med stjålne kortoplysninger. Derudover spares kortholdere også for at blive udsat for misbrug af deres betalingskort og de gener og tidsforbrug det medfører at skulle gøre indsigelse.

 

De fleste forsøg på misbrug bremses af Nets, inden de bliver til noget
Nets overvåger korttransaktioner på vegne af mange banker i Norden og reagerer, så snart vi kan se misbrug eller optræk til misbrug på kort. Hvert år spærrer Nets mange tusinde kort på vegne af bankerne, typisk for at forebygge misbrug, men også hvis vi konstaterer et misbrug. Til brug for denne vurdering benytter Nets sig af et fraud prevention system, som analyserer kortbrug og tendenser og vurderer på den baggrund om givne betalinger er reelle eller forsøg på misbrug.

 

Kompromitteringsstedet kan ikke oplyses, så længe efterforskningen står på
Det er kortselskaberne, som f.eks. Visa og MasterCard, der står for efterforskningen af den internetforretning, som mistanken retter sig mod. Nets har ingen relation til pågældende internetforretning, men har videregivet detaljer om sagen til kortselskaberne. Nets kan derfor ikke offentliggøre navnet på den internetforretning, der er under mistanke.

 

Det er vigtigt at påpege, at kompromitteringsstedet kan være en normal webshop, der lever op til alle krav, men hvor hackere alligevel har haft succes med at få adgang til kortinformationer fra deres betalingsløsning.

 

Derudover er kompromitteringssted og misbrugssted ikke nødvendigvis det samme. Misbrug af betalingskort finder ofte sted et stykke tid efter, at kortdata er blevet stjålet/phishet, dvs. at det sted, hvor kortdata bliver misbrugt, stort set aldrig er samme sted, som de bliver stjålet. Eksempel: Hvis du får at vide, at dit kort er blevet spærret pga. (mistanke om) misbrug, kan det være et sted, du har handlet for et år siden og ikke der, hvor du handlede i går/sidste uge.

 

Kortholdere holdes skadesfri
Handel på nettet stiger kraftigt i disse år, og det er generelt en meget sikker måde at handle på. I takt med den stigende handel på nettet retter kriminelle også deres fokus mod e-handel i håb om at finde en måde at lokke eller stjæle penge fra kortholdere eller butikker. Som kortholder er man godt stillet, hvis man oplever, at man har fået sit kort misbrugt. Banken vil som udgangspunkt dække tabet.

 

Bankerne kontakter kortholdere så hurtigt som muligt

Når Nets spærrer kort på grund af misbrug eller mistanke om kompromittering af kortoplysninger, vil bankerne hurtigst muligt etablere kontakt til de kortholdere, hvis kort er berørt af sagen, og som skal have deres kort udskiftet. Det er forskelligt fra bank til bank, hvilke procedurer de har for kontakt til kortholder, og hvilke kontaktoplysninger de har på kortholder.

 

I den konkrete sag er processen med at spærre kort allerede startet for at undgå yderligere misbrug. Derfor kan nogle kortholdere opleve at få deres kort afvist i butikker, inden de bliver kontaktet af deres bank.

 

Opdatér kortoplysninger, hvis de er tilmeldt tilbagevendende kortbetalinger

Hvis man får spærret et kort, som man også anvender til løbende betaling af forskellige abonnementer, broafgift, rejsekort, mv, skal man sørge for at få opdateret disse betalinger og tilmelde det nye kort.