Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Nets ændrer prismodel for handel med Dankort på nettet

Pressemeddelelse

​En justeret og mere simpel prismodel vil fra årsskiftet gøre handel med Dankort på nettet til et mere konkurrencedygtig alternativ særligt for forretninger med mindre gennemsnitskøb. Samtidig fjernes de faste omkostninger til glæde for opstarts- og sæsonforretninger.

Fra den 1. januar 2022 implementeres en justeret og mere simpel prismodel, som vil gøre handel med Dankort på nettet til et mere konkurrencedygtigt alternativ for alle forretninger og særligt være attraktiv for forretninger med lavere gennemsnitskøb.

 

"Dankort er typisk det billigste alternativ for forretninger, der sælger varer på nettet, men den nuværende prismodel er ikke favorabel for forretninger, der overvejende formidler mindre køb. Det vil den nye prismodel, der er mere enkel, gøre op med," siger Jeppe Juul-Andersen, direktør i Nets med ansvar for Dankort.

 

Hvor forretninger i dag betaler 54 øre samt 0,19% af købesummen (max. 2,5 kr.) for hver betaling med Dankort, vil de efter årsskiftet alene betale en andel af købesummen på 0,32%. Samtidig fjernes årsafgiften og omkostningerne for forretningerne i forbindelse med oprettelse. I forbindelse med ændringen fjernes loftet over gebyret, hvilket betyder, at virksomheder der sælger varer til høje gennemsnitspriser kan opleve en prisstigning.

 

Mere simpel model en fordel for opstarts- og sæsonforretninger

Med denne justering af prismodellen imødekommer Nets bl.a. et ønske fra mindre virksomheder og iværksættere om at fjerne de barrierer som nogle oplever med at tage imod Dankort på nettet, dels i forhold til opstartsomkostninger, de løbende faste omkostninger og den manglende fleksibilitet for sæsonforretninger.

 

"De faste omkostninger forbundet med at tage imod Dankort kan være en barriere for visse nystartede og små virksomheder med en beskeden volumen, der enten er i en opstartsfase eller kun har åbent sæsonvis. For dem fylder omkostningerne til oprettelse og den løbende årsafgift uforholdsmæssigt meget pr. transaktion. Den barriere fjerner vi nu helt, hvilket vil lette opstarten for nye virksomheder og understøtte mindre virksomheders digitale omstilling i forhold til etablering af en online salgskanal," slutter Jeppe Juul-Andersen.


Nuværende prismodel: 0,54 DKK + 0,19% af købesummen (max. 2,5 DKK) + Oprettelse (1.250 kr.) + årsabonnement (1.100 kr.)

Ny prismodel: 0,32% af købesummen.