Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Nets Passport Reader kvalificeres til eIDAS-kompatibelt identitetsbevis

Pressemeddelelse

​Nets Passport Reader er nu eIDAS-certificeret af BSI, et af verdens største certificeringsorganer. Når Nets Passport Reader bruges til identitetskontrol, kan tjenesten nu konfigureres i hele Europa til eIDAS High – det højeste niveau af sikkerhed. Denne certificering er en vigtig godkendelse, der giver kunderne sikkerhed for, at den smartphone-baserede løsning kan give sikker adgang til følsomme data uden behov for personlig/fysisk kontakt.

Løsningen bygger bro mellem fysiske ID-dokumenter og digital fjern-identifikation vha. en enkel smartphone-app. Ved at bruge app'en kan enhver i verden identificeres ved hjælp af et pas (eller lignende maskinlæsbart ID-dokument) og mobiltelefon. Dette muliggør enkel, nem og sikker godkendelse, så eks. banker kan verificere deres kunder, når de logger ind eller underskriver dokumenter - selv uden elektronisk ID.

 

EU-forordningen 910/2014 sætter standarden for Trusted Service Providers, der leverer elektroniske identifikations- og signeringstjenester på det indre marked og er også kendt som eIDAS-forordningen. Certifikatet er påkrævet i hele Europa for at muliggøre sikker og problemfri interaktion mellem virksomheder, borgere og offentlige myndigheder.

 

Da efterspørgslen på digital identifikation fortsætter med at vokse hurtigt, er dette godkendelses-stempel en vigtig milepæl for Nets Passport Reader-tjenesten, der giver tredjeparts-bekræftelse til kunderne om, at pas-læseren opfylder de standarder, der kræves for eIDAS High. Dette betyder, at bevis for overholdelse ikke længere skal fremlægges på kunde-til-kunde-basis, hvilket potentielt fremskynder evt. fremtidige kontraktaftaler.

 

Kai Magnus Olshausen, Head of Trust Services for eSecurity Services & Digitalization i Nets Group, udtaler: "Siden vi introducerede Nets Passport Reader i 2020, har det bragt sikkerhed og enkelhed til fjern-identifikation på tværs af Norden. Værende en del af den førende europæiske PayTech Nexi Group, er det vigtigt, at Nets ikke kun viser, at vi følger internationale standarder, men dokumenterer det med et certifikat fra en ekstern revisor som BSI, der er en anerkendt global leverandør af uafhængige vurderinger."

 

"Certifikatet beviser, at vi lever op til markedets højeste forventninger, når det kommer til tillid over for digitale identiteter. Det positionerer også Nets godt til den igangværende eIDAS 2.0-revision, som fokuserer på den kommende skabelse af et EU-initiativ for digitale wallets", fortsætter Olshausen.

 

Om Nets Passport Reader · Nets Passport Reader er en del af Nets' eksisterende godkendelses-tjenester, som opererer med høje sikkerhedsstandarder. I henhold til EU-forordningen eIDAS artikel 24.1.d giver pas-læseren tilsvarende sikkerhed mht. pålidelighed vedr. fysisk tilstedeværelse. Den brugervenlige Nets Passport Reader-app har flere sikkerheds-lag til sikker og præcis identifikation af personen og validering af passet. I praksis bruges appen både til at læse informationen i passets chip og realtids-genkendelse og verifikation med kameraet.

 

Dette gør Passport Reader til en EU-certificeret løsning, som kan bruges i flere sammenhænge, herunder fjern-onboarding af brugere (dvs. KYC-identitetsbekræftelse), opdateret godkendelse i henhold til hvidvask-lovgivning (dvs. AML) og godkendelses-baseret signering – således en sikring af problemfri interaktion mellem banken og dens kunder, der giver kunden mulighed for at underskrive aftaler, godkende kredit-forhøjelser eller åbne en konto under én strømlinet interaktion. Når Passport Reader bruges til identitetskontrol, kan tjenesten konfigureres med det højeste niveau af sikkerhed dvs. eIDAS High. Når den bruges til digital signering, understøtter vores tjeneste både Advanced Electronic Signature (AdEs) og nu Qualified Electronic Signature (QES) med kvalificeret certifikat (qCert) til juridisk bindende signaturer i hele Europa.

 

For mere information se venligst: 

https://www.nets.eu/developer/e-ident/eids/Pages/netspassportreader.aspx