Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Nets arbejder fortsat på at rette op på NemID driftsforstyrrelse

Pressemeddelelse

Brugere af NemID har siden den 21. juni kl. 23.56 oplevet gener på grund af et database-nedbrud hos Nets, og påvirker stadig ca. 10 % af alle NemID brugere. Brugere, der er migreret til MitID, kan benytte denne løsning og få adgang til netbank og offentlige tjenester der benytter denne løsning. Nets arbejder fortsat på hurtigst muligt at rette fejlen på NemID og genetablere driften i fuldt omfang, og forventer at se betydelige forbedringer over de kommende dage, hvorfor vi opfordrer til, at brugere bliver ved med at prøve at logge ind på NemID. 

”Først og fremmest vil jeg dybt beklage den alvorlige driftsforstyrrelse, som de berørte borgere stadig har på NemID. Vi har afsat alle nødvendige ressourcer i døgndrift på at løse problemet. Vi arbejder med flere alternative løsningsscenarier, hvor vi for først og fremmest fokuserer på at genoprette normaldrift af NemID for de berørte så hurtigt som muligt efter to dage med driftsforstyrrelser. Det er vores forventning at man vil se betydelige forbedringer over de kommende dage,” siger landechef i Nets Danmark, Torsten Hagen Jørgensen, som også er adm. direktør for Nets Issuer & eSecurity Services.

Driftsforstyrrelsen opstod i forbindelse med opdateringen af en server og skyldes en uheldig kombination af en menneskelig fejl, og at det tager længere tid end forventet, at rette op på fejlen.

En række offentlige og private tjenester er desuden påvirket af driftsforstyrrelsen.
 
Konsekvenser for brugerne
Det igangværende nedbrud påvirker ikke længere MitID. Dette betyder, at brugere, der er migreret til MitID, fortsat kan benytte denne løsning.
 
Valideringen af brugere gennem det såkaldte rod-certifikat (ICA3) er fortsat berørt af den aktuelle driftsforstyrrelse. Dette certifikat benyttes i dag til validering af omkring en tredjedel af brugerne af NemID. Ud af disse brugere har en del endnu ikke oprettet MitID og kan derfor ikke benytte denne løsning. Det drejer sig om ca. 10 procent af brugerne, for hvem det lige nu ikke er muligt at benytte NemID.
 
”Vi opfordrer til at de berørte brugere vælger at oprette MitID via deres bank eller via MitID appen. Vi vil over de kommende dage genudstede nye rod-certifikater, så brugere kan blive ved med at prøve at logge ind på NemID og forventningen er, at langt flere vil kunne bruge NemID over de kommende dage,” siger Torsten Hagen Jørgensen.
 
Endelig vil det for de NemID erhvervskunder, der er berørt af nedbruddet, være muligt at benytte deres NemID nøglefil. 
 
Kontakt til Media Relations Nets
Telefon: +45 29 48 26 46