Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Misbrug af Dankort på nettet fortsætter nedad

Pressemeddelelse

​I andet halvår af 2021 dalede misbruget med Dankort på nettet i forhold til samme periode de foregående år. Introduktionen af løbende nye tiltag, der øger sikkerheden, bidrager til yderligere at mindske misbruget på Dankort i en tid med øget nethandel. Det samlede misbrug af Dankort – på tværs af fysiske Dankort og på nettet – stabiliserer sig.

​I juli til december i 2021 blev Dankort misbrugt på nettet for 2,1 mio. kr. mod 4,5 mio. kr. i anden halvdel af 2020. Det repræsenterer et fald på 53 pct. 


- Vi introducerer løbende nye tiltag, der kan øge sikkerheden og bidrage til yderligere at mindske misbruget på Dankort. Dankort Secured by Nets har stor effekt med kravet om en ekstra kode, når man handler på nettet med Dankort, hvilket har sikret et fald i misbruget. Det bidrager alt sammen til, at antallet af sager også med internationale betalingskort falder som vi har set det med Dankort, forklarer Jeppe Juul-Andersen, direktør i Nets med ansvar for Dankort. 


Danskerne handler fortsat mere på nettet efter Corona-pandemien, og trods et stigende forbrug sker der fortsat et fald i misbruget i kroner og øre sammenlignet med tidligere. Således falder misbrugsandelen på nettet yderligere sammenlignet med tidligere år. 


Fysisk afluring primære kilde til misbrug 

Udviklingen i misbrug af tabte og stjålne Dankort og kriminelle, der svindler med Dankort, er nu klart den primære kilde til misbrug. Siden pandemien indtraf, har de kriminelle dog fået sværere ved at slippe afsted med det. 


- I 2020 betød restriktionerne med nedlukning af nattelivet og afstandskrav en markant reduktion i antallet sager om afluring af pinkoder og fysiske korttyverier. Selvom dette igen er steget i anden halvår 2021, er niveauet fortsat markant under det vi så før Corona-pandemien ramte landet. Den store fokus på sikkerhed ude hos forretningerne gør også, at man bliver bedre til at sikre, at kunden også er identisk med kortholder, siger Jeppe Juul-Andersen. 


Misbruget stabiliserer sig på lavt niveau 

Samlet set går misbruget lidt op i andet halvår 2021 sammenlignet med samme periode året før, men ligger fortsat markant under niveauet for andet halvår 2019 særligt drevet af et faldende misbrug på nettet. Ved årsskiftet introducerede Nets en advarselstjeneste, der identificerer forsøg på kortmisbrug, og via en kontrol hos bankerne hurtigt advarer forretningerne. Dette vil bidrage til, at forretningerne kan fange og stoppe endnu mere misbrug på nettet i opløbet. 


Misbrugsudvikling 2. halvår 2019 til 2. halvår 2021Udvikling i misbrug på Dankort i forhold til kortforbrug 2017-2021 (basispoint)Udvikling i basispoint, som er en typisk måleenhed for ændringer i finansielle procentdele. En ændring på 0,01 % er det samme som 1 basispoint