Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Misbrug af Dankort på nettet falder fortsat

Pressemeddelelse

​I første halvår af 2022 faldt misbruget med Dankort på nettet i forhold til samme perioder de foregående år. Introduktionen af løbende nye tiltag, der øger sikkerheden, bidrager til yderligere at mindske misbruget på Dankort i en tid med øget nethandel. Det samlede misbrug af Dankort – på tværs af fysiske Dankort og på nettet – stabiliserer sig.

I januar til juni 2022 blev Dankort misbrugt på nettet for 2,0 mio. kr. mod 2,9 mio. kr. i første halvdel af 2021. Det repræsenterer et fald på 31 pct.

 

- Vi kan blandt andet se en effekt af Politiets indsats mod organiseret kriminalitet, der udnytter let påvirkelige og i nogle tilfælde sårbare borgere. Det er sammen med andre målrettede tiltag, med til at øge sikkerheden og gør, at vi lykkes med at mindske misbruget på Dankort, forklarer Esben Torpe Jørgensen, direktør i Nets med ansvar for Dankort.

 

Afluring ved terminaler er primær kilde til misbrug

Udviklingen i misbrug af tabte og stjålne Dankort og kriminelle, der svindler med Dankort, er igen den primære kilde til misbrug. Siden pandemien, har de kriminelle dog fået sværere ved at slippe afsted med det.

 

- I 2020 og 2021 betød restriktionerne med nedlukning af nattelivet og afstandskrav en markant reduktion i antallet sager om afluring af pinkoder og fysiske korttyverier. Selvom dette igen er steget siden andet halvår 2021, er niveauet fortsat markant under det vi så før Corona-pandemien ramte landet. Det store fokus på sikkerhed ude hos forretningerne gør også, at man bliver bedre til at sikre, at kunden også er identisk med kortholder, siger Esben Torpe Jørgensen.

 

Samlet set er misbruget kun marginalt øget i første halvår 2022 sammenlignet med samme periode året før, og det ligger dermed fortsat stabilt omkring samme lave niveau siden 2020.

 

Misbrugsudvikling 1. halvår 2020 til 1. halvår 2022


Udvikling i misbrug på Dankort i forhold til kortforbrug 2017-2022 (basispoint)


Udvikling i basispoint, som er en typisk måleenhed for ændringer i finansielle procentdele. En ændring på 0,01 % er det samme som 1 basispoint