Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Grænse for kontaktløse Dankort betalinger uden PIN-kode hæves

Pressemeddelelse

​Inden længe skal du kun indtaste din PIN-kode, når du betaler kontaktløst for mere end 350 kr. med dit Dankort. Nets, bankerne og detailhandlen har nu valgt at hæve grænsen til næsten det dobbelte for yderligere at øge bekvemmeligheden i betalingssituationen.

​Efter to et halvt år med kontaktløse betalinger har Nets, bankerne og detailhandlen nu valgt at hæve grænsen for, hvornår man skal indtaste PIN-koden, når man betaler kontaktløst med sit Dankort. Baggrunden er et ønske om at øge bekvemmeligheden yderligere ved kontaktløse betalinger.

 

"Kontaktløse betalinger sparer tid ved terminalen - også ved større køb, hvor man skal indtaste sin PIN-kode. Men ved at hæve beløbsgrænsen for køb uden PIN-kode til 350 kr. bliver det endnu hurtigere og nemmere at betale, så vi slipper for kø ved terminalen," siger Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør hos De Samvirkende Købmænd.

 

Hurtigt og stadig sikkert

Antallet af kontaktløse betalinger med Dankort er vokset eksplosivt siden starten af 2016 – fra 1,5% til at næsten hver anden betaling nu er kontaktløs. Det er Nets' forventning, at den positive udvikling fortsætter i det nye år, hvor de ældste betalingsterminaler skal udskiftes til nye, der understøtter kontaktløse betalinger, og flere danskere vil få et nyt Dankort med kontaktløs funktionalitet.

 

"Med den nye grænse slipper man for at skulle indtaste sin PIN-kode i otte ud af 10 betalingssituationer ved kassen. Og vores erfaringer bekræfter, at det ikke er på bekostning af sikkerheden – faktisk mindskes risikoen for at få afluret sin PIN-kode og efterfølgende stjålet sit kort, når man slipper for at indtaste sin PIN-kode ved mindre køb", siger Jeppe Juul-Andersen, direktør i Nets med ansvar for Dankort.

Den nye beløbsgrænse på 350 kr. træder i kraft fra 1. februar 2018, hvorefter terminalerne gradvist vil blive opdateret til at understøtte dette. Dog vil man af sikkerhedsmæssige årsager fortsat lejlighedsvis blive bedt om at indtaste sin PIN-kode ved køb under beløbsgrænsen.

 

Fakta:

  • 70% af alle Dankort er nu kontaktløse.
  • Mere end 40 % af alle transaktioner i fysisk handel foregår kontaktløst.
  • Ca. 60% af betalingerne i fysisk handel er under 200 kr. Ca. 85% af transaktioner er under 350 kr.
  • Kontaktløst misbrug er meget lavt og udgør blot 0,00012% af den samlede omsætning på Dankort, hvilket er lavt i forhold hvor stor en andel kontaktløse betalinger med Dankort udgør.
  • Flere ældre terminaler, som ikke længere lever op til de gældende sikkerhedskrav (PCI), skal udskiftes inden årsskiftet. Disse terminaler vil i vidt omfang blive udskiftet med nye, der understøtter kontaktløse betalinger.

 

Kontaktoplysninger

Søren Winge, pressechef hos Nets

T: +45 29 48 26 46

E: swing@nets.eu