Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Færre transaktioner medfører højere priser på Dankort

Pressemeddelelse

Antallet af Dankortbetalinger falder hurtigere end omkostningerne til driften, og derfor stiger priserne for de fysiske butikker pr. 1. april med 8,9%. Dankort er dog stadig klart det billigste alternativ for butikkerne.

Nets har netop offentliggjort nye priser for at tage imod Dankort i fysisk handel for det kommende år som stiger med 8,9 %. Desværre medfører det vedvarende fald i transaktioner, at der bliver stadig færre betalinger at fordele omkostningerne på, og priserne for det kommende år må derfor sættes op.

"Vi må desværre konstatere, at markedsudviklingen går den forkerte vej, og derfor er vi nødsaget til at øge priserne for det kommende år, hvilket bringer os tilbage til det niveau vi lå på før prisnedsættelsen i 2022. Det er den hastige udbredelse af Apple Pay i butikkerne, der er den primære årsag til udviklingen," siger Esben Torpe Jørgensen, direktør i Nets med ansvar for Dankort.

Transaktionerne falder hurtigere end omkostningerne

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen gennemførte i januar det periodiske omkostningsstudie af Dankort som viste, at omkostningerne til drift af Dankort-systemet er faldende og at loftet over hvad der må opkræves i den næste periode sættes ned med 30 % til 315,2 millioner årligt. Men antallet af transaktioner på Dankort falder hurtigere end omkostningerne, og derfor stiger priserne nu.

"Trods den varslede prisstigning så holder priserne sig fortsat under 0,20 % i gennemsnit, og Dankort er dermed fortsat klart det billigste alternativ for butikkerne. Men udviklingen er dybt bekymrende, og det er afgørende vigtigt, at Dankort i løbet af i år bliver en del af Apple Pay hos alle banker, hvis vi skal vende udviklingen," slutter Esben Torpe Jørgensen.


Om Nets​​

Nets formidler betalinger med bevidstheden om, at enkelthed og sikkerhed udgør fundamentet, når betalingsløsninger skal bidrage til at skabe vækst, fremdrift og gøre hverdagen lidt nemmere for banker, virksomheder og forbrugere på tværs af Europa. Læs mere på www.nets.eu. Nets er en del af Nexi koncernen – en førende europæisk aktør i betalingsindustrien. Læs mere på www.nexigroup.com

For mere information:
Peter Glüsing Pedersen, Head of Media Relations, Nordics
E-mail: peter.pedersen@nexigroup.com