Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Dankort-priserne sænkes markant

 

​Prisen for brug af Dankort i fysisk handel falder fra i år med hele otte procent - en positiv udvikling, der primært er drevet af et lavere misbrug og mere effektiv drift.

I forlængelse af et nyt omkostningsstudie for Dankort, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afsluttede i december, offentliggør Nets nu justerede priser for brug af Dankort i fysisk handel for 2022. Et markant fald i misbruget, en mere effektiv drift samt en ny og mere fleksibel prismodel baner vejen for en prisreduktion på hele otte procent.

 

"Vi er rigtig glade for, at det trods en tid med stigende inflation nu bliver endnu billigere at tage imod Dankort. I år vil fysiske butikker betale cirka otte procent mindre for deres Dankort betalinger. En pris, der efter vi indførte den nye prismodel i sommeren 2020 i forvejen er væsentligt billigere end alternativerne for alle butikker," siger Esben Torpe-Jørgensen, direktør i Nets med ansvar for Dankort.

 

Blot hver femte forretning har skiftet model

I sommeren 2020 fik fysiske forretninger, der tager imod Dankort, mulighed for at betale en procentsats af de foretagne køb - frem for et løbende abonnement fastsat ud fra antallet af transaktioner de sidste fire kvartaler. Den øgede fleksibilitet har gjort, at Dankort er det mest priseffektive betalingsmiddel for alle forretninger, og den nye mulighed er særlig attraktiv for forretninger som kiosker, bagerier, barer og restauranter, der har mange små betalinger.

 

"Stadig flere forretninger vælger at skifte til den nye procentmodel, og vi ser forretninger, der i en periode har valgt Dankort fra, kommer tilbage. Men da kun hver femte forretning foreløbig har valgt at skifte prismodel tyder det på, at der er mange forretninger som fortsat ikke har forholdt sig til denne nye mulighed, eller som med fordel kunne tilvælge at tage imod Dankort," vurderer Esben Torpe-Jørgensen.

 

På dankort.dk kan man læse mere om den nye prismodel. Her er også et værktøj, som forretninger kan bruge til at afklare, hvorvidt et abonnement eller en procentsats af hver transaktion er mest attraktivt for dem.


Som følge af lov om betalinger må Nets højst opkræve de forretninger, der tager imod Dankort i fysisk handel, hvad der svarer til de relevante omkostninger til driften af Dankort-systemet. Disse samlede omkostninger undersøges hvert andet år af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) og består af pengeinstitutternes omkostninger ved at udstede dankort og Nets' omkostninger ved at indløse Dankort-transaktioner.

Fra 2018 til 2020 er både pengeinstitutternes og Nets' omkostninger faldet. For pengeinstitutterne skyldes det blandt andet en mere effektiv håndtering af data samt et mindre misbrug med Dankort. Nets' omkostninger er primært faldet på grund af lavere it-udgifter.