Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Dankort-forbruget i marts 2015

 

​​Forbruget på Dankort i marts 2015 var DKK 29,6 milliarder. Det er en stigning på 8,2 % i forhold til marts 2014. I samme periode steg antallet af Dankort-betalinger med 8,4 % til 98,4 millioner.

Travl påskeuge
Danskerne brugte også deres Dankort flittigt i påskeugen fra fredag den 27. marts til og med mandag den 7. april 2015. I denne periode foretog danskerne godt 3,4 millioner flere transaktioner og forbruget med Dankort blev godt DKK 1 milliard højere end samme periode sidste år. Det er en stigning på knap 11%. I modsætning til tidligere år fordeler forbruget sig mere jævnt over alle dagene, hvilket kan skyldes, at flere butikker vælger at holde åbent i helligdagene.

 

Stigende brug af Dankortet
Gennemsnitsbetalingen i perioden var på DKK 301 pr. transaktion, hvilket er på samme niveau som i samme periode sidste år. Gennemsnitsbetalingen er generelt faldet de senere år på grund af danskernes stigende brug af Dankort frem for kontanter til småvarekøb. Samtidig bruges Dankortet også i stigende grad til pengeoverførsler via mobil. I marts måned udgjorde disse pengeoverførsler knap DKK 966 millioner af det totale forbrug med Dankort. Det er DKK 677 millioner mere end samme periode sidste år. Hvis man vil bruge Dankort-forbruget som indikator for privatforbruget, bør disse overførsler trækkes helt eller delvist fra, da de primært udgøres af pengeoverførsler og ikke er betalinger.

 

Oversigt over forbrug og antal betalinger med Dankort

 MartsDankort-betalinger 
(millioner, afrundet)
Dankort-forbrug (milliarder kroner, afrundet)Gennemsnitskøb i kroner
201598,429,6301
201490,927,4301
Difference7,62,2 0
Vækst8,4%8,2%-

Dankort-tallene i tabellen er afrundet for overskuelighedens skyld. De anførte tal for 'Vækst' og 'Difference' er baseret på udregning af tallene før afrunding. Hvis ovenstående tal for betalingstransaktioner med Dankort videreformidles, skal Nets tydeligt anføres som kilde.

 
Dankortet er billigste betalingsform for samfundet
Dankortet er langt den billigste betalingsform for samfundet; Nationalbankens publikation "omkostninger ved betalinger i Danmark" (november 2011) viser, at de samfundsmæssige omkostninger ved at anvende Dankort på forretningssteder er markant lavere end betaling med kontanter eller internationale kort.

 

Internationale kort 
Danskernes brug af Dankort udgør langt hovedparten af det samlede forbrug med betalingskort i Danmark. Det er dog ikke det fulde billede, da brug af internationale betalingskort også udgør en del af det samlede forbrug på betalingskort. Danmarks Nationalbank publicerer hvert halvår 'Statistik for betalinger i Danmark' over det samlede kortforbrug med betalingskort i Danmark.