Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Dankort-forbruget i februar 2015

 

​​Forbruget på Dankort i februar 2015 var DKK 24,1 milliarder. Det er en stigning på 4,8 % i forhold til februar 2014. I samme periode steg antallet af Dankort-betalinger med 8,2 % til 85,5 millioner. Det viser nye tal fra Nets.

Stigende brug af Dankortet

Gennemsnitsbetalingen i perioden var på DKK 282 pr. transaktion, hvilket er DKK 9 lavere end i samme periode sidste år. Det kan skyldes, at danskerne i stigende grad bruger Dankortet i stedet for kontanter til småvarekøb. Derudover bruges Dankortet også i stigende grad til automatiske abonnementsbetalinger og pengeoverførsler via mobile betalingsløsninger.

 

Stabil drift

Driftsstabiliteten på Dankort-platformen lå i februar på 100 %.

 

 

Oversigt over forbrug og antal betalinger med Dankort

 FebruarDankort-betalinger 
(millioner, afrundet)
Dankort-forbrug (milliarder kroner, afrundet)Gennemsnitskøb i kroner
201585,524,1282
201479,023,0291
Difference6,41,1-9
Vækst8,2 %4,8 %-        

Dankort-tallene i tabellen er afrundet for overskuelighedens skyld. De anførte tal for 'Vækst' og 'Difference' er baseret på udregning af tallene før afrunding. Hvis ovenstående tal for betalingstransaktioner med Dankort videreformidles, skal Nets tydeligt anføres som kilde.

 

Dankortet er billigste betalingsform for samfundet

Dankortet er langt den billigste betalingsform for samfundet; Nationalbankens publikation "omkostninger ved betalinger i Danmark" (november 2011) viser, at de samfundsmæssige omkostninger ved at anvende Dankort på forretningssteder er markant lavere end betaling med kontanter eller internationale kort. Siden denne analyse fra Nationalbanken blev publiceret, er enhedsomkostningen ved at håndtere en Dankort-betaling faldet yderligere. 

 

Internationale kort 
Danskernes brug af Dankort udgør langt hovedparten af det samlede forbrug med betalingskort i Danmark. Det er dog ikke det fulde billede, da brug af internationale betalingskort også udgør en del af det samlede forbrug på betalingskort.  Danmarks Nationalbank publicerer hvert halvår 'Statistik for betalinger i Danmark' over det samlede kortforbrug med betalingskort i Danmark.