Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Bestyrelseskommentar til investeringsprogram

 

​Bestyrelsesformand for Nets, Stefan Götz, har følgende kommentarer til det investeringsprogram, som ejerne af Nets har etableret:

”Som led i at sikre sammenfaldende interesser om Nets’ langsigtede udvikling, har ejerkredsen besluttet at tilbyde en gruppe af udvalgte ledere og specialister muligheden for at medinvestere i Nets og altså både dele en risiko for tab og et potentielt afkast af vores investering med dem.”


”Som hovedaktionærer i virksomheden er det vigtigt for os, at ledende medarbejdere har ”hånden på kogepladen”, og deltagerne har foretaget store personlige investeringer på samlet set mere end en halv milliard kroner.”


”Vi har som ejere en ekstremt høj ambition for virksomheden, og præmissen for at nå den er, at vi formår at rykke Nets fra at være en nordisk aktør til at blive en absolut førende international spiller i Europa. Med den udvikling og den intense internationale konkurrence, der er i industrien, bliver det en udfordrende rejse, hvor intet er givet.”


Nets kan ikke kan genkende eller bekræfte de tal, som Børsen er kommet frem til og har valgt at offentliggøre, der i langt hovedparten af tilfældene er forkerte og behæftede med betydelige afvigelser. Derudover kan Nets ikke kommentere enkeltdeltageres personlige investeringer i programmet.

 

----

 

Statements from the Chairman of the Board

 

The Chairman of the Board of Nets, Stefan Götz, has the following comments to the co-investment program, that the owners of Nets have established.

 

"As part of ensuring alignment on the long-term interests for Nets, we as owners have decided to offer select senior leaders and specialists the opportunity to co-invest in the company and thereby share both the risk of loss and potential gains from our investment with them".

 

"As owners of the company it's important to us that management puts their own money on the line, and the participants have made significant personal investments of in total more than half a billion DKK".

 

"We have an extremely high ambition for Nets, and the prerequisite for reaching it is that we manage to take Nets from being a Nordic player to a European champion. Given that the payments industry currently is subject to radical changes and that we are facing fierce international competition it will be a challenging journey with no absolutes".

 

Nets cannot recognize or confirm the figures, that Børsen have chosen to publish. Additionally, Nets cannot comment on the individual participants personal investments into the program.