Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Undgå tunge manuelle arbejdsgange
- brug Informationsservice.

Virksomheder skal i forbindelse med overførsel af beløb til pensionskasser, forsikringsselskaber, ATP, Skat mv. give modtager en specifikation af hvad overførslen vedrører. Det kan eks. være information om cpr nr, policenummer, kundenummer mv.

Med Informationsservice kan afsender i samme arbejdsgang sende både beløb og tilhørende informationer til beløbsmodtager. Både modtager og afsender opnår en række fordele, og sparer store beløb på  administration.

Minimér manuelle rutiner
Ved at effektivisere modtagelsen og behandlingen af informationer fra kunder.

Minimér fejlene
Med Nets' standardisering sikrer du korrekt identifikation af indbetaler og beløb.

Nets skærper sin reaktion på situationen omkring COVID-19