Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Terminal og integration

Samarbejdsaftale vedrørende godkendelse af betalingsterminaler og integrationsløsninger

Formålet med denne aftale er at beskrive Parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med udvikling, test, pilotdrift og godkendelse af løsninger - samt fortsat godkendelse ved ændringer til allerede godkendte løsninger. Aftalen skal indgås med Nets, hvis en chipterminal skal køre op imod Nets infrastruktur.

De til Aftalen hørende bilag er en integreret del af Aftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftalen og dens bilag har Aftalens tekst forrang.

Terminalintegrator

 

Terminalleverandør


Aftalen skal udfyldes med: Navn, adresse, postnr., by & CVR-nr. (i den åbne pdf-fil). En fysisk kopi udskrives og underskrives - samt sendes til:

Nets A/S
Lautrupbjerg 10
DK-2750 Ballerup
Att.: IT-Verification

Du kan også vælge at scanne den underskrevne aftale og sende den til:         it-verification@nets.eu

Efter modtagelse og registrering hos Nets returneres en kopi underskrevet af Nets - samt en mail med relevante oplysninger, så der efterfølgende kan bestilles testudstyr.

 

Internet

Samarbejdsaftale for internetløsninger 

 

Hvis du vil udvikle din egen betalingssoftware til en internetløsning, skal du benytte vores merchantguide. Der er ligeledes en merchantguide.

Merchantguiden er en specifikation, som indeholder formalia samt vore krav til betalingssoftware.

Når du selv udvikler betalingssoftware skal du være opmærksom på, at det kræver, at din betalingsløsning lever op til merchantguiden og til de nationale og internationale sikkerhedskrav (PCI-standard).

Betalingsløsningen skal godkendes af Nets inden du benytter løsningen i din forretning.

Inden du påbegynder udvikling af din egen betalingssoftware, skal du indgå en aftale med Nets. Klik på linket herunder for at få aftalen vist:

Aftalen skal udfyldes med: Navn, adresse, postnr., by & CVR-nr. og underskrives - samt sendes til:

Nets A/S
Lautrupbjerg 10
DK-2750 Ballerup
Att.: IT-Verification


Du kan også scanne den underskrevne aftale og sende den til:

it-verification@nets.eu

 

PSAM installation

PSAM installationsaftale

Fremover er det ikke længere for kasseapparatleverandører og forretninger at købe PSAM'er direkte hos Nets. Der henviser fremover til en af nedenstående tre terminalleverandører som udbyder PSAMer:

 

  • Logos Design
  • Nets Merchant Services
  • Verifone Danmark